Landbouwareaal voor aardappelen neemt in 2022 in ons land toe

Landbouwers zijn nu bezig met het planten van de aardappelen. Toch ziet het er naar uit dat het totale areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen zal stijgen met 2 procent. Dit toont een enquête door het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt aan die gehouden werd bij 127 aardappeltelers.

De enquête werd begin april gehouden, en het Internprovinciiaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt zegt dat het belangrijk is op te merken dat niet alle telers op dat moment hun definitieve areaal kenden. “Maar we kunnen een eerste voorzichtige schatting maken van het aardappelareaal in 2022,” zegt het centrum. Op 1 april was reeds meer dan een derde van de eerste rassen geplant. Dit is in overeenstemming met het langetermijngemiddelde. Van de halfjaarlijkse en late rassen was op dat moment minder dan 2 % aangeplant.

Meer areaal voor vroege aardappelen

De toename van het aardappelareaal in Vlaanderen met 2% is vooral te danken aan de toename van het areaal met vroege rassen van 6.000 tot 7.000 hectare. Dit komt overeen met een stijging van 16,5%. Het areaal met halfvroege en late rassen is min of meer stabiel gebleven. Dit is een zeer kleine stijging van minder dan 1 %. De Fonteinvariëteit is nog steeds het belangrijkst, met een aandeel van meer dan 60%.

9% minder aardappelen in opslag

Een deel van de oogst van 2021 bevindt zich nog in Belgische opslagplaatsen. Begin april schatte APC dat er 1,61 miljoen ton aardappelen in opslag was. Dit is 9% minder dan een jaar geleden en vergelijkbaar met het gemiddelde over vijf jaar (+2,5%). De voorraden zijn gelijkmatig verdeeld over Vlaanderen en Wallonië.

Vooral de voorraden losse aardappelen zijn aanzienlijk kleiner dan in andere jaren. De totale voorraden bedragen 375.000 ton, terwijl het gemiddelde over vijf jaar 480.000 ton bedraagt. Dit betekent dat er nog 1,23 miljoen ton onder contract staat. Dit is aanzienlijk meer dan het gemiddelde over vijf jaar (+13%). Zoals gebruikelijk zijn er meer vrije aardappelen in Vlaanderen (30% van de Vlaamse voorraden) dan in Wallonië (18%).

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*