Komt na regen zonneschijn?

We denken vaak dat de weerman of -vrouw het bij het verkeerde eind heeft. Maar toch geloven we vandaag in het herstel dat met grote voorzichtigheid wordt aangekondigd. Uit onze verschillende enquêtes blijkt duidelijk dat de overgrote meerderheid van de bedrijven aanzienlijke economische verliezen heeft geleden. Maar ze tonen ook een zekere veerkracht in afwachting van de terugkeer van betere tijden.

Sinds half maart heeft Fevia drie enquêtes uitgevoerd bij 150 à 200 bedrijven uit de voedingsindustrie. Dankzij deze enquêtes kunnen we de impact van de coronacrisis op de economische activiteit beoordelen en de ondervonden problemen belichten.

De Corona-storm heeft schade veroorzaakt

En de cijfers vragen om toelichting! Het gemiddelde omzetverlies bedraagt immers ongeveer een derde in vergelijking met een normale periode. Natuurlijk zitten hierachter grote verschillen tussen bedrijven. Sommigen (een minderheid) kennen een zeer lage impact terwijl anderen hun omzet bijna volledig in rook zien opgaan. Het is ook een teken aan de wand dat het geschatte omzetverlies in de eerste enquête, uitgevoerd half maart, meestal minder dan 20% bedroeg, terwijl het verlies vanaf begin april werd geschat op meer dan 50%.

De reden hiervoor is dat de verkoopkanalen zijn opgedroogd. In de horeca en de foodservice zijn er nauwelijks verkopen en de export is gedaald. Naast een algemene vertraging van de vraag wordt de export ook belemmerd door logistieke problemen. Met name het internationale vervoer is problematisch, zowel wat betreft de beschikbaarheid als de prijs. Deze vertraging, of zelfs stopzetting van de economische activiteit heeft bij een meerderheid van de bedrijven geleid tot de invoering van tijdelijke werkloosheid. Uit cijfers van de RSZ blijkt dat ongeveer 30% van de werknemers in de voedingsindustrie tijdelijk werkloos zijn door overmacht.

Maar heeft gelukkig geen invloed op het personeelsbestand

Begin april meldde een meerderheid van de bedrijven liquiditeitsproblemen. De belangrijkste reden, afgezien van het omzetverlies, is de laattijdige betaling van facturen door klanten. Vandaag is dit aandeel gedaald tot een derde. De geleidelijk ingevoerde liquiditeitsmaatregelen hebben ongetwijfeld voor de broodnodige dosis zuurstof kunnen zorgen.

Bovendien zijn er steeds meer #FoodHeroes terug aan het werk gegaan. Medio maart werd voor vier van de tien bedrijven de productie beïnvloed door een gebrek aan personeel (zonder dat dit problematisch was). In de enquête van begin april gaf slechts 12,5% aan dat de activiteiten van het bedrijf geheel of gedeeltelijk gehinderd zouden kunnen zijn door een onvoorzien personeelstekort. Vandaag is dit percentage gedaald tot 3,5%.

Tot slot hebben maar weinig bedrijven hun investeringsplannen geannuleerd. In het slechtste geval wordt uitstel overwogen.

Laat het duidelijk zijn: herstel zal niet gemakkelijk zijn, maar daarom zeker niet onmogelijk. Dat herstel zal tijd vragen en zal gebeuren met vallen en opstaan. Maar de voedingsindustrie gaat volop voor de anderhalvemetereconomie en bewijst dat ze veerkrachtig is. Er is hoop op een terugkeer naar betere dagen voor iedereen. In ieder geval zijn de inspanningen van onze bedrijven hier vandaag de dag op gericht.

Bron: Fevia

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*