Kan Milcobel straks wateronafhankelijk zuivel produceren?

Milcobel, een zuivelverwerkend bedrijf in ons land, heeft een nieuw waterzuiveringssysteem geïnstalleerd in zijn vestiging in Langemark. Dit brengt hen dichter bij hun doel om te werken zonder afhankelijk te zijn van waterleidingen of grondwaterbronnen. In de afgelopen 10 jaar hebben de Vlaamse zuivelverwerkers hun totale waterverbruik per liter verwerkte melk met 29% verminderd.

De vestigingen van Milcobel verbruiken samen ongeveer 3 miljoen kubieke meter water per jaar, wat overeenkomt met een stad met 60.000 inwoners. De site in Langemark is goed voor de helft van dat verbruik. Momenteel gebruikt Milcobel leidingwater (58%) en water dat vrijkomt tijdens productieprocessen (zoals melkpoederproductie en weiconcentratie), maar ze streven ernaar om tegen 2030 geen leidingwater meer te gebruiken in Langemark. Ze zijn van plan om het percentage water dat wordt teruggewonnen uit de productie te verhogen tot 75% en de resterende hoeveelheid zal afkomstig zijn van gezuiverd afvalwater. Wateronafhankelijk worden is niet alleen duurzaam, maar zorgt ook voor operationele continuïteit, vooral tijdens landurige droogteperiodes wanneer de beschikbaarheid van leidingwater beperkt kan zijn. Milcobel vertrouwt niet op regenwater omdat dit slechts voorziet in een klein percentage van hun waterbehoefte en geen consistente en voorspelbare bron is.

Waterzuiveringssysteem

Milcobel heeft daarvoor een nieuw waterzuiveringssysteem geïnstalleerd in zijn vestiging in Langemark. Het gezuiverde afvalwater, dat behandeld is tot drinkwaterkwaliteit, wordt teruggevoerd naar het bedrijf en gebruikt als proceswater. Dit teruggewonnen water kan worden geproduceerd tegen lagere kosten dan leidingwater. De installatie van het waterzuiveringssysteem kost €1,395 miljoen, waarvan een deel wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het gebruik van alternatieve waterbronnen, zoals gezuiverd afvalwater en water teruggewonnen uit melk, wordt steeds gebruikelijker in de zuivelindustrie als onderdeel van hun duurzaamheidsinspanningen. De zuivelverwerkers in België hebben hun waterverbruik per liter verwerkte melk de afgelopen 10 jaar met 29% verminderd en meer dan een derde van het gebruikte water is nu afkomstig van alternatieve bronnen. Deze focus op efficiënt watergebruik en hergebruik sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de zuivelsector.

Zuivelsector: 180 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheid

De zuivelindustrie in België heeft de investeringen en inspanningen in de hele toeleveringsketen aanzienlijk zien toenemen, met positieve resultaten tot gevolg. In 2022 boekte de sector een recordinvestering van 180 miljoen euro. Deze investeringen zijn gericht op verschillende initiatieven, waaronder de installatie van nieuwe waterzuiveringssystemen, de modernisering van productielijnen om de energie-efficiëntie te verbeteren, het gebruik van duurzamere verpakkingen en de vermindering van voedselafval en de koolstofvoetafdruk die gepaard gaat met de melkproductie. Deze inspanningen onderstrepen de inzet van de sector voor duurzaamheid en de focus op het continu verbeteren van de milieu-impact van de zuivelproductie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*