Jongerencongres 2019: de impact van FeedPrint op het milieu en de diervoedersector

Na drie zeer geslaagde edities organiseerden Nevedi, Belgian Feed Association (BFA) en Feed Design Lab (FDL) op donderdag 6 juni 2019 haar vierde Jongerencongres. De Nederlandse regering kondigde eind 2018 forse maatregelen aan om de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw met de helft terug te dringen. Daarnaast wil de burger de milieudruk kunnen vergelijken van producten in de supermarkt. Met bijvoorbeeld de methode FeedPrint kan de CO2-voetafdruk van diervoer en de bedrijfsprestaties in termen van CO2 per kilogram dierlijk product worden berekend.

Na een korte inventarisatie van dagvoorzitter Gerrianne Jansen bleek het publiek van ruim 100 deelnemers een brede achtergrond te hebben. Aanwezigen waren onder andere mensen uit de diervoederindustrie, veehouders, pers, onderzoekers, beleid, onderwijs, erfbetreders, nutritionisten en toeleveranciers. De verdeling over Nederland en België was hierbij ongeveer gelijk. De dagvoorzitter nodigde de aanwezigen uit om het debat aan te gaan over de impact van de FeedPrint op het milieu en onze sector.

Hoe werkt de FeedPrint nou precies?

Theun Vellinga – Dienst Landbouwkundig Onderzoeker (DLO) bij de WUR – legde in zijn presentatie eerst uit wat broeikasgassen zijn en in welke mate deze verschillende gassen bijdragen aan de footprint van dierlijke eindproducten. Nadien werd dieper in gegaan op de bijdrage van diervoeder in de totale footprint. Aan de hand van enkele voorbeelden werd de werking van het FeedPrint programma toegelicht. Hierbij werd duidelijk dat er verschillende mogelijkheden zijn om de FeedPrint van mengvoeder te verlagen, enerzijds door het energieverbruik voor transport en verwerking van grondstoffen zoveel mogelijk te beperken. Anderzijds kan via de keuze van de grondstoffen ook een lagere feedprint worden gerealiseerd. Hierbij uiteraard wel steeds rekening houdend met de behoeften van het dier.

De kans die verduurzaming heet

Met zijn presentatie lichtte Koert Verkerk – strategische programmamanager bij FrieslandCampina – de aanpak van FrieslandCampina toe. Met het PlanetProof concept speelt FrieslandCampina in op de toegenomen bezorgdheid van de consument over het klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Koert Verkerk benadrukte sterk dat de toegenomen maatschappelijke belangstelling voor het milieu niet als een bedreiging voor de sector gezien moet worden. Maar een kans om ons in een mondiale markt te blijven onderscheiden met duurzame producten.

Debat

Na de presentaties volgde een zeer levendig debat onder leiding van de dagvoorzitter. Met een aantal stellingen werd naar de mening van het publiek gepeild. Hieruit bleek duidelijk de verdeeldheid over het onderwerp en de noodzaak naar meer regie in de sector. Hierin lijkt een belangrijke rol voor de retail weg gelegd, enerzijds door de producenten een eerlijke vergoeding te geven voor producten met een lagere footprint. Anderzijds dient er voor een correcte etikettering gezorgd te worden voor alle voedingsproducten en niet enkel dierlijke producten.

Begin maart kopte de agrarische media dat de kennis van de erfbetreders over broeikasgassen, kringloop- en natuurinclusieve landbouw tegenvalt. In de vertaling van FeedPrint naar de veehouder speelt de erfbetreder een belangrijke rol.

FeedPrint kan een kans bieden om de efficiëntie van onze landbouw beter naar waarde te schatten. Elke schakel in de sector zal hier meerwaarde kunnen bieden, maar hiervoor is een integrale aanpak noodzakelijk.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*