Interpom 2022: een geweldig evenement met een recordopkomst

Interpom 2022 zal de geschiedenis ingaan als een eersteklas evenement, met een recordaantal van 20 254 bezoekers tijdens de drie beursdagen. Interpom 2022 was een eersteklas evenement met een recordopkomst.

De editie 2020, die door Covid-19 was uitgesteld, vond een jaar geleden plaats toen het aantal coronabesmettingen net opnieuw exponentieel toenam. Als gevolg daarvan kwamen sommige exposanten niet opdagen en daalde het aantal bezoekers met 40%. Ook buitenlandse belangengroepen waren niet of onvoldoende vertegenwoordigd. Maar degenen die wel aanwezig waren, bleken goede contacten voor de exposanten.

Veerkracht

Gelukkig bleef Interpom dit jaar gespaard van een gezondheidscrisis. Er waren geen mondkapjes of coronapassen nodig. Dit zorgde voor een hoge opkomst. Zondag en maandag kwamen zo’n 15.0007 bezoekers. Het was een bijzonder drukke maandag. Op dinsdag bedroeg het aantal bezoekers 4.891.

Volgens het persbericht van de organisatie kwam

(54 landen). Nederland (15,5 procent) en Frankrijk (12,4 procent) vielen op, maar ook Klein-Azië, Noord-Amerika en Zuid-Afrika in Oost-Europa.


Bezorgdheid over de toekomst

Hot topics op de beurs waren: het mestbeleid (MAP 7), de stikstofproblematiek, de stijgende productiekosten, de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, de bewaaromstandigheden, de aardappelprijzen, enz.

De verwerkende industrie ligt wakker van een ander probleem: de stijgende productiekosten van aardappel- en groentetelers. Begin november zijn de groentetelers en de verwerkers prijsstijgingen van 15 tot 40% overeengekomen, afhankelijk van het gewas en de koper. Aan de vooravond van Interpom hebben de aardappeltelers aangekondigd hogere contractprijzen te zullen eisen. Dit was uiteraard een ideale strategie om een goede sfeer op de beurs te creëren.

Recht op terugkeer

De bezorgdheid over de toekomst is enigszins weggenomen door de verbeterde contractuele betrekkingen tussen verwerkers en voedingsfabrikanten. Volgens Interpom toont dit aan dat de sector in staat is zich in te dekken in moeilijke tijden. Op die manier wil de aardappelsector een duidelijk signaal geven dat ze niet van plan is haar positie als vlaggenschip van de Vlaamse voedingsindustrie op te geven.

De organisatoren benadrukken ook de formule van de beurs, die alle schakels van de aardappelketen in één evenement samenbrengt. Zo belichten zij de toegevoegde waarde en vinden zij de verklaring voor de op de beurs zichtbare innovatie.

Innovatie in de kijker

Het innovatieve karakter blijkt uit de innovatietour die de organisatoren met deskundigen hebben georganiseerd. Onder de geselecteerde maatregelen valt één groep op : de mechanisatie van de gewasbescherming. Wij hebben verschillende spuiten gezien die kunnen worden omgebouwd tot een inline- of bandspuit om alleen die gebieden te behandelen waar onkruid- of ziektedruk heerst en waar op de hoeveelheid middelen kan worden bespaard. Deze technieken zullen nodig zijn voor de overgang van de sector naar meer duurzaamheid.

In dit verband zagen wij op de beurs verschillende mogelijkheden om ook in de aardappelteelt met mechanische onkruidbestrijding te werken. Een andere manier om aan meer duurzaamheid te werken is over te schakelen op elektrisch aangedreven landbouwmachines. Dit was ook te zien in de gangen van Kortrijk Xpo.

Belpotato

Interpom bood een rijk programma met verschillende seminars. Het eerste seminar dat we bij de opening van de beurs op zondagochtend hoorden, ging over de toegevoegde waarde van Belpotato.be in de toeleveringsketen. In januari kan deze beroepsvereniging drie verjaardagskaarsjes uitblazen.

Voorzitter Steven De Cuyper vertelde ons dat hij zich in de eerste twee jaar van hun bestaan vooral heeft beziggehouden met de magazijnkwestie en de coronas Hij wees ook op de gedragscode die is ontwikkeld voor het opstellen van contracten in de aardappelsector. “Het is een zeer positieve stap die we hebben gezet en die als basis dient voor een beter begrip tussen de aardappelteler en de handelaar/verwerker. Bovendien heeft de gedragscode al pijnlijke discussies voorkomen.

De werkgroepen van de brancheorganisatie houden zich bezig met een aantal zaken, zoals de productie, kwaliteit en beschikbaarheid van Belgisch pootgoed. “De keten heeft hier gemeenschappelijke belangen, dus we zijn vastbesloten”.

Samen sterk

Natuurlijk zullen wij ook de voorstellen van MAP 7 raadplegen, waarin vergaande en zelfs absurde maatregelen worden opgesomd. Hier moeten we de posities binnen de keten coördineren en bepalen welke maatregelen we moeten nemen. Wat wij voorstellen moet ondersteund worden door alle segmenten van de keten: de productie, de handel en de industrie. We moeten handelen volgens het principe ‘samen staan we sterker'”, aldus Steven De Cuyper. De nota werd echter van tafel Wij bundelen nu onze krachten met de hele keten om te onderhandelen over een realistisch en duurzaam plan. Politici zullen beter luisteren als we de stem van een verenigde sectorale organisatie als Belpotato laten horen dan wanneer ieder van ons afzonderlijk zijn stem laat horen.”

Interpom 2024: De volgende Xpo Interpom in Kortrijk vindt plaats op 24, 25 en 26 november 2024.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*