Intelligent fruit moet de veiligheid van de oogst garanderen

De coronacrisis heeft de overgang naar de digitale economie versneld. Ook de land- en tuinbouw maken deze (r)evolutie mee. “Het gebruik van grote datasets, sensor- en dronetechnologie, robotica. is uiterst belangrijk voor de land- en tuinbouw, en vooral voor de fruitteelt in Limburg”, zegt Inge Moors, gedeputeerde van landbouw en voorzitter van pcfruit.

“Om de fruittelers voor te bereiden op de toekomst zal pcfruit de komende jaren samen met zijn Vlaamse en Nederlandse partners onderzoek doen naar en demonstraties geven van deze nieuwe technologieën.
Intelligente landbouw in Europa staat nog in de kinderschoenen. Slechts een kwart van de boeren en tuinders maakt gebruik van intelligente landbouwtoepassingen. Met het project “Smart Growers” richt het Proefcentrum voor de Fruitteelt (pcfruit) zich, in samenwerking met acht Vlaamse en Nederlandse onderzoekscentra, op de ontwikkeling en toepassing van deze technieken in de fruitteelt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met boeren en tuinders en hightech bedrijven aan beide zijden van de grens.

Nieuwe technieken ter beschikking

Innovatieve managementsystemen, sensoren, drones en robotica zijn uiterst belangrijk voor de overgang naar de moderne land- en tuinbouw. “Deze technieken geven cruciale informatie over de teelt, de opbrengst, de bodem en het klimaat”, zegt Dany Bylemans, directeur van pcfruit, “Dit voegt alleen waarde toe voor de boer als deze informatie op een georganiseerde manier wordt vertaald in bruikbare teeltadviezen. Recente ontwikkelingen op het gebied van grootschalige gegevensverwerking en het Internet van de dingen (Internet of Things) bieden veel potentiële toepassingen in de landbouwsector. Dankzij dit project kunnen we deze technieken nu ter beschikking stellen van de fruittelers in Limburg.

Het richt zich op drie intelligente technieken die gebruikt kunnen worden voor de teelt van asperges, bosbessen en boulevards. Deze gewassen hebben een aanzienlijke economische waarde in Vlaanderen en Nederland.

High-tech

Het eerste geval betreft een automatisch onkruidbestrijdingsysteem dat onkruid detecteert op basis van beeldherkenning en dit alleen besproeit als het nodig is met behulp van een zelfrijdend platform. De tweede toepassing is een intelligent irrigatie- en bemestingssysteem dat gebruik maakt van een netwerk van sensoren om de huidige vocht- en nutriëntstatus en het (micro-)bodemklimaat in kaart te brengen en de gegevens te vertalen naar irrigatieprogramma’s. En een derde geval onderzoekt de toegevoegde waarde die remote sensing technologie kan bieden voor het vroegtijdig opsporen van oogstproblemen zoals drift en groeivertraging.

Proefboerderijen

Zodra de technologie is toegepast, zullen er op acht proefboerderijen praktijkproeven worden uitgevoerd. De opgebouwde kennis over slimme landbouwtoepassingen en -technologieën zal dan via een online intelligent landbouwplatform op grote schaal worden gedeeld met de landbouw en de hightechsector. Vanuit dit platform worden ook evenementen, workshops en demonstraties georganiseerd.

Opportuniteiten

“Intelligente landbouw biedt veel mogelijkheden”, zegt Inge Moors, gedeputeerde van landbouw en voorzitter van pcfruit, “het kan zorgen voor meer en duurzame productie, hogere opbrengsten, hogere kwaliteit en veiligheid van de planten. De afgelopen jaren hebben de klimaatverandering en de opeenvolgende droogteperiodes ook grote uitdagingen voor de fruittelers met zich meegebracht. Innovatieve technologieën kunnen de sector klimaatbestendiger en robuuster maken.

R&D

Grensoverschrijdende samenwerking biedt fruittelers in Limburg kennis, onderzoek en technologie. “Op die manier staan we garant voor innovatie, een sterkere ondernemersgeest en een goede positie op de exportmarkt”, zegt Tom Vandeput, onderminister van Economische Zaken. Het schept ook kansen voor startende bedrijven die hightechproducten voor de fruitteelt produceren. Op deze manier creëren we welvaart en banen in onze provincie.

Budget

De totale kosten van het project bedragen 1,9 miljoen euro. Pcfruit draagt ongeveer 500.000 euro bij. 950.000 van de projectkosten zullen door het Europese subsidieprogramma Vlaanderen-Nederland op tafel worden gelegd. Van dit bedrag wordt 250.000 euro betaald aan Limburg. De provincie Limburg zorgt voor een extra financiering van € 107.000,-.

This post is also available in: Nederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*