Industrie en consument vragen steeds vaker om zero-residu’s

Niet alleen het Europese beleid evolueert naar een steeds strenger en meer gecontroleerd gebruik van pesticiden, ook de handel legt steeds strengere eisen op naar zero-residu bij voedingsproducten – mede onder druk van de publieke opinie. “Binnen alle niveaus in de samenleving groeit het besef dat gewasbescherming duurzamer moet worden”, zegt Robin Van Havermaet, onderzoeker glasgroenten bij het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG). “In april dit jaar zijn PCG en Inagro daarom gestart met het Interreg-project ‘Zero-Fyto’. We willen, samen met Waalse en Franse partners, gewasbeschermingsstrategieën zonder gebruik van fytomiddelen valideren en demonstreren in de praktijk.”

Zero-residu en het nulgebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn actuele thema’s. In de fruit- en groenteteelt lijkt deze benadering vooralsnog onbereikbaar, maar de overtuiging dat we meer in die richting moeten evolueren, groeit. “Dit voorjaar startten Inagro en PCG samen met Waalse en Franse partners een Interreg-project op om gewasbeschermingsstrategieën waarbij geen enkel middel wordt gespoten, ook geen biologische middel, te valideren en te demonstreren in de praktijk”, legt onderzoeker Robin Van Havermaet uit. “Onze inspiratie halen we bij de biologische teelt.”

Alle informatie bundelen

Binnen de zero-fyto methode wordt er dus geen enkel gewasbeschermingsmiddel ingezet voor de controle van een plaag of pathogeen. “Wereldwijd zijn al heel wat zero-fyto methoden, strategieën en praktijken beschreven”, aldus Robin Van Havermaet. “Deze informatie is echter zeer versnipperd en onvoldoende gevalideerd op wetenschappelijk en op praktijkniveau. Daardoor zijn de strategieën niet altijd direct toepasbaar in onze regio. In dit nieuwe project willen we al deze informatie bundelen, valideren waar nodig en de kennis ter beschikking stellen voor de land- en tuinbouwers.”

Onderzoek van alternatieve methodes

Het nieuwe project start vanuit de biologische productie. Enerzijds omdat bij de bioteelt al zonder herbiciden en met zeer weinig fungiciden wordt gewerkt. Anderzijds omdat biologische telers al verschillende alternatieve, succesvolle methodes en strategieën gebruiken. “Deze voorbeelden kunnen als basis dienen voor de validerende proeven in het project”, zegt Robin Van Havermaet. “Ook de mechanische onkruidbeheersing in al zijn facetten, die vaak in de biologische teelt op punt werd gesteld, dient als voorbeeld voor de gangbare teelt.”

Plaagbeheersing

In deze praktijkgericht veldproeven zal de focus vooral liggen op plaagbeheersing. “In de groenteteelt focussen Inagro en PCG op bladluizen, koolvlieg, rupsen van vlinders en motten en aardvlooien”, legt Robin Van Havermaet uit. “In de fruitteelt wordt gefocust op de perengalmug, de fruitmot en de appelzaagwesp.” Uit de proeven zal blijken welke maatregelen effectief werken en welke hun beloftes niet kunnen waarmaken. “Doorheen het project zullen we proefveldbezoeken organiseren en ook demonstraties van mechanische onkruidbeheersingstechnieken geven.”

Online

Het Zero-Fyto project zal alle verzamelde informatie uit de literatuurstudies, de bedrijfsbezoeken en uit de praktijkproeven online beschikbaar stellen onder de vorm van een kennisdatabank. “Om die kennisdatabank verder uit te breiden, is alle input welkom”, zegt Robin Van Havermaet. “Telers mogen altijd hun zero-fyto ‘tricks’ met ons delen.”

Meer weten? Klik hier of contacteer Robin Van Havermaet ( robin.van.havermaet@pcgroenteteelt.be)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*