In de strijd tegen kanker legt de EU nieuwe maxiumwaarden voor cadmium en lood in voedsel vast

De commissie pakt de toegelaten gehaltes aan lood en cadmium in het voedsel aan. Op 31 augustus wordt het maximumgehalte aan cadmium in bepaalde fruitsoorten, groenten, granen en oliehoudende zaden verlaagd. Ook nieuwe maximumgrenswaarden voor lood gaan op dat moment ook in voege!

“Maximumgehalten voor cadmium in levensmiddelen bestaan al sinds 2001 in de EU-wetgeving. In 2014 heeft de Europese Commissie nieuwe limieten vastgesteld voor chocolade, zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, babyvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen. Tegelijkertijd werd ook een aanbeveling van de Commissie goedgekeurd om de maximumgehalten voor granen, aardappelen en andere groenten te verlagen. Nu heeft de Commissie een nieuwe verlaging van de maximumgehaltes per 31 augustus aangekondigd. De nieuwe grenswaarden betreffen sommige fruitsoorten, groenten, granen en oliehoudende zaden.

Het zware metaal cadmium is sterk milieuverontreinigend en komt zowel in de natuur als uit industriële en landbouwbronnen voor. De voedselgroepen die het meest bijdragen tot blootstelling aan cadmium en die via voeding kunnen opgenomen worden, zijn granen en graanproducten, groenten, noten en peulvruchten, zetmeelhoudende wortels of aardappelen, en vlees en vleesproducten. Naar verluidt worden vegetariërs meer blootgesteld aan cadmium via hun voeding, omdat zij meer granen, noten, oliehoudende zaden en peulvruchten eten. Cadmium is niet alleen giftig voor de nieren, maar kan ook nierfalen en botdemineralisatie veroorzaken. Het zware metaal is ook geclassificeerd als kankerverwekkend voor de mens, waarbij recentere gegevens over de blootstelling van de mens aan cadmium wijzen op een verhoogd risico op kanker, bijvoorbeeld in de longen, het baarmoederslijmvlies, de blaas en de borst.

Europese Commissie

De beslissing van de Commissie om het cadmiumgehalte te verlagen valt onder haar toezeggingen om het risico op kanker te verminderen. “We weten dat een ongezond voedingspatroon het risico op kanker verhoogt. Het besluit van vandaag is bedoeld om consumenten op het voorplan te plaatsen door het voedsel veiliger en gezonder te maken, zoals we hebben toegezegd in het kader van het Europese plan inzake kankerbestrijding,‛ zei commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides op .‛Het is ook een verdere stap in de versterking van de nu al strenge normen op wereldniveau in de voedselketen van de Europese Unie en in het aanbieden van veiliger, gezonder en duurzamer voedsel aan de consumenten.Deze maatregel zal de veiligheid van in de EU verkochte en geconsumeerde levensmiddelen verhogen en levensmiddelen met de hoogste cadmiumconcentraties uit de handel helpen nemen”, aldus de commissaris.

Nieuwe grenswaarden voor lood

De Commissie heeft tegelijkertijd plannen aangekondigd om ook het loodgehalte in levensmiddelen, waaronder levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, wilde paddestoelen, specerijen en zout, te verlagen.Lood is een metaal dat zowel in organische als in anorganische vorm voorkomt. Als milieuverontreiniging komt lood van nature voor, en volgens de Commissie in sterkere mate via antropogene activiteiten.Tot de belangrijkste bronnen van blootstelling aan lood via de voeding in de algemene Europese verontreiniging behoren granen, graanproducten en groenten.Nieuwe maximumgrenswaarden voor lood worden 31 augustus 2021 van kracht”,

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*