ILVO-afdelingshoofd Lieve Herman benoemd in prestigieuze adviesgroep WHO

Lieve Herman, onderzoeker en afdelingshoofd bij ILVO, brengt haar expertise in microbiologie en voedselveiligheid in bij een tijdelijke “One Health”-adviesgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tot 2024 zal zij adviseren hoe de organisatie sneller signalen van opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid in Europa kan herkennen.

Lieve Herman werkte 33 jaar als onderzoeker bij ILVO, het voormalige Nationaal Zuivelstation, en werd in 2007 hoofd van de afdeling Technologie en Voeding. Zij is ook voorzitter van het wetenschappelijk comité van het Belgisch Voedselagentschap (FAVV) en lid van de wetenschappelijke raad van het Europees Voedselagentschap (EFSA).

Het Instituut voor Onderzoek van Landbouw, Visserij en Voeding (ILVO) is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoekscentrum van de Vlaamse overheid. Namens de Vlaamse overheid wil zij bijdragen tot de verduurzaming van de landbouw, de visserij en de agrovoedingssector. Dit gebeurt voornamelijk in Vlaanderen, maar breder in België, Europa en de rest van de wereld.

Geïntegreerde aanpak

One Health staat voor de driehoek “gezonde mensen, gezonde dieren, gezonde ecosystemen”. Met dieren bedoelen we huisdieren en wilde dieren, en met ecosystemen bedoelen we lucht, bodem, planten, water, klimaat, enz. De vogelgrieppandemie heeft eens te meer aangetoond dat de gezondheid van dieren, mensen en hun habitats nauw verbonden is en dat de risico’s toenemen door onder meer de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit.

Het verbeteren of beschermen van de gezondheid van een van deze partijen vereist een geïntegreerde aanpak die de gezondheid van alle drie op duurzame wijze in evenwicht houdt. Met andere woorden, er zijn veel sectoren bij betrokken en er zijn veel disciplines nodig om dit in praktijk te brengen.

60% van de infectieziekten hebben een dierlijke oorsprong

Het concept van één gezondheid is niet nieuw, maar de vogelgrieppandemie heeft het onderwerp weer bovenaan de politieke agenda gezet. Ongeveer 60% van de nieuwe infectieziekten in de wereld zijn van dierlijke oorsprong. Menselijke activiteiten zoals veeteelt en verstedelijking, alsmede onder druk staande ecosystemen zoals klimaatverandering, creëren nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling en verspreiding van deze ziekten.

One Health’ brengt deskundigen uit verschillende disciplines samen

In september 2021 riep de pan-Europese Commissie voor gezondheid en duurzame ontwikkeling op om in de praktijk prioriteit te geven aan het One Health-initiatief. De Wereldgezondheidsorganisatie reageerde met een stappenplan (gezamenlijk actieplan) en de benoeming van een twintigtal technische deskundigen, waaronder Lieve Herman, in een tijdelijke adviesgroep.

De deskundigen zijn Europese wetenschappers, maar ook besluitvormers uit de medische sector, de levensmiddelenindustrie, de veeteelt, het beheer van wilde dieren, de diergeneeskunde, de microbiologie, de entomologie, enz. Zij zullen naar verwachting eind 2024 met concrete aanbevelingen komen voor een Europees actieplan. In een later stadium wil de Wereldgezondheidsorganisatie het kader uitbreiden tot de rest van de wereld.

Koppeling van databanken is de sleutel

Herman: “Veel stukjes van de puzzel zijn er al, maar ze moeten nog worden samengevoegd. De Europese organisatie voor voedselveiligheid EFSA houdt bijvoorbeeld een databank bij van de volledige genoomsequenties van pathogene organismen in levensmiddelen. De medische wereld doet hetzelfde voor virussen en bacteriën bij mensen.

“Als we soortgelijke databanken bijhouden voor dieren, bodems, planten, enz. en ze allemaal aan elkaar koppelen, kunnen we sneller verbanden vinden en de risico’s voor de volksgezondheid beperken.

Lieve Herman en voorzitter Maggie De Block zijn de enige Vlaamse leden van de adviesgroep.

Bron: ILVO

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*