Idea remt, maar roept de Clarebout fritesfabriekje in Frameries geen halt toe

Op 20 maart werd het project van het Vlaamse bedrijf Clarebout om in Frameries een nieuwe productie-eenheid voor aardappelderivaten, voornamelijk bevroren frites, op te richten in de ijskast gezet, maar niet stopgezet.

Ter herinnering, het bedrijf gevestigd in Nieuwkerke-Heuvelland (West-Vlaanderen) is van plan om een diepvries frituurproductie-eenheid met een capaciteit van 2.800 ton per dag te installeren. Dit project vertegenwoordigt een investering van meer dan 300 miljoen euro en schept minstens 300 miljoen euro aan arbeidsplaatsen.

Geconfronteerd met de stormwind van protesten van omwonenden die het terrein ongeschikt vinden en vrezen voor overlast (geur, lawaai, milieuvervuiling), heeft het intercommunale bedrijf Idea ervoor gekozen om dit plan uit te stellen. De Raad van Bestuur heeft de Gedelegeerd Bestuurder, Caroline Decamps, de opdracht gegeven om “in overleg met de groep Clarebout te zoeken naar alternatieve locaties voor de locatie” van zijn toekomstige fabriek.

Alternatief?

Rekening houdend met de infrastructuurbehoeften van Clarebout (gas, elektriciteit, water, transportnet, enz.), is het voorgestelde terrein van 16 hectare in Frameries in dit stadium het enige terrein dat voldoet aan de behoeften van het bedrijf. Bij Idea wordt echter gepreciseerd dat het mogelijk is om een ander perceel grond voor te stellen dat niet dezelfde infrastructuur biedt, op voorwaarde dat het wordt verbetert Een punt waarover onderhandeld moet worden met het Vlaamse bedrijf.

Intussen nodigen de directeuren van Idea Clarebout uit “om zijn project voor de volgende raad van bestuur voor te stellen”, op 24 april.

De intergemeentelijke raad beteugelt ook het enthousiasme van de omwonenden, die eisen dat het voorkeursrecht dat in september 2018 aan Clarebout werd toegekend op het 16 hectare grote terrein van Frameries wordt ingetrokken, waardoor elke andere potentiële koper wordt uitgesloten.

Afzien van dit recht kan ertoe leiden dat het project mislukt en dat Clarebout schadevergoeding vordert. De bestuurders van Idea hebben er daarom de voorkeur aan gegeven om een tweede juridisch advies in te winnen over dit onderwerp.

Oplossing

In dit stadium wordt het project in ieder geval niet aangevochten, noch door Idea, noch door de belangrijkste belanghebbende partij, Clarebout. Die zegt open te staan voor het vinden van oplossingen.

“Wij zijn ervan overtuigd dat het met de technologische middelen waarover we vandaag de dag beschikken, mogelijk is om de problemen van geluids- en stankoverlast die door de omwonenden worden genoemd, op te lossen”, zegt Jan Poté, de woordvoerder van Clarebout. Het risico van een explosie van het vrachtverkeer wordt echter niet genoemd.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*