Hoe gaan we samen op weg naar een duurzaam voedselsysteem

Een internationale groep wetenschappers heeft een lijstje met acht actiepunten opgesteld om de stap naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Ze bestudeerden hiervoor 75 gangbare en nieuwe technologieën uit de voedselketen. “De snelheid van de innovatie kan aanzienlijk worden verhoogd met de juiste stimulansen, regelgeving en maatschappelijke consensus”, stellen de wetenschappers in een artikel dat in Nature Food gepubliceerd werd.

“Een constructieve dialoog met landbouwers én consumenten is hiervoor essentieel.”Vandaag wordt 40 procent van het aardoppervlak ingenomen voor de voedselproductie. Naast een vermindering van de biodiversiteit, stijgt ook het aandeel broeikasgassen hierdoor. “Daarom zijn belangrijke veranderingen nodig in de manier waarop we ons voedsel produceren”, zegt dr. Hannah van Zanten, één van de auteurs (WUR).

Voedingsbedrijven

Niet alleen landbouwers, maar ook consumenten, voedingsbedrijven en beleidsmakers zullen een gezamenlijke inspanning moeten leveren om ons voedselsysteem grondig en duurzaam te veranderen.   De onderzoekers bestudeerden onder leiding van Mario Herrero van de Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) 75 opkomende innovaties binnen de landbouw en voedselindustrie. Sommige technologieën, zoals drones, 3D-printing en verticale landbouw, zijn al iets gangbaarder dan andere, denk aan stikstof granen die zonder kunstmest geteeld kunnen worden of veevoer op basis van insecten.  

Naast de studie van de technologieën hebben de wetenschappers 8 actiepunten opgesteld om de overgang naar een duurzaam voedselsysteem te versnellen. Daarvan hebben er 5 te maken met een mentaliteitsverandering. Meer vertrouwen, een andere manier van denken, sociale consensus, bescherming tegen ongewenste effecten… Volgens van Zanten is een constructieve dialoog met de maatschappij, naast technologische ontwikkeling, minstens even essentieel om te slagen in het opzet.  

transitie-duurzaamvoedselsysteem-nature.jpg

Acht actiepunten

 Een vertrouwensband opbouwen tussen alle partijen in het voedselsysteem staat voorop. Iedereen moet overtuigd worden van de sociaaleconomische en duurzaamheidswinst van een ander systeem. Daarvoor is een lerende mindset nodig bij alle betrokkenen. Denk aan de voor- en nadelen van bepaalde technologieën die op vandaag nog steeds onbekend zijn voor een groot deel van de mensen.   De onderzoekers stellen dat sociale consensus een voorwaarde moet zijn voor investeringen in technologische ontwikkeling. Als niet iedereen overtuigd is, worden veelbelovende technologieën immers nooit aanvaard, denk aan ggo’s.   Daarnaast speelt het beleid ook een belangrijke rol voor maatschappelijke en private investeringen in nieuwe technologieën. Via een doordacht subsidiebeleid kan een overheid bijvoorbeeld verwachtingen in een bepaalde, gewenste richting sturen. De onderzoekers pleiten voor stabiele financiering vanuit het beleid om de onvoorspelbaarheid van technologieën op te vangen.   Meer info vind je in het artikel op Nature.com

Bron: VILT

This post is also available in: Nederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*