Het Nederlandse zuivelbedrijf Vandersterre: klimaatneutraal in 2030!

Vandersterre presenteert haar ambitieuze duurzaamheidsvisie. Vandersterre wil in 2030 klimaatneutraal zijn door een combinatie van emissiereducties, duurzame investeringen en samenwerking in de hele keten.

Vandersterre is een Nederlands familiebedrijf dat kaasspecialiteiten rijpt, verpakt en verkoopt in Nederland en in meer dan 80 landen wereldwijd. Het bedrijf heeft ongeveer 450 mensen in dienst. Naast het hoofdkantoor en de distributiecentra in Bodegraven heeft Vandersterre een moderne verpakkingsfabriek in Grootebroek, die verpakkings- en versnijdingsoplossingen biedt, en een sterk geautomatiseerd kaaspakhuis in Meerkerk.

Bodegraven

Duurzaamheid

J.Klein

“Duurzaamheid is een hoeksteen van onze strategie bij Vandersterre en een integraal onderdeel van hoe we de toekomst van ons bedrijf en de impact op de planeet voor toekomstige generaties veilig willen stellen”, benadrukt Jeroen Klein, Chief Strategy Officer bij Vandersterre. Als familiebedrijf willen wij ervoor zorgen dat onze producten en activiteiten op verantwoorde wijze en met aandacht voor het milieu worden behandeld. Met onze duurzaamheidsambitie hebben we een duidelijk doel voor ogen dat we de komende jaren willen bereiken.”

Iida_Iloniitty

Met het realiseren van haar visie levert Vandersterre een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de emissies in de zuivelindustrie. “Als producent en groothandelaar van kaas heeft Vandersterre een directe invloed op de uitstoot in de rijpings-, verpakkings- en distributiefase”, legt Iida Iloniitty, duurzaamheidsadviseur van het bedrijf, uit. “Door innovatieve technische oplossingen in onze processen te integreren, kunnen we de ecologische voetafdruk van ons bedrijf verkleinen. Ook willen we samen met onze partners de klimaatvriendelijke ontwikkeling van Nederlandse melkveebedrijven ondersteunen.”

Vandersterre heeft vier kernpunten geformuleerd als leidraad voor haar duurzame ontwikkeling:

Als onderdeel van haar strategie gaat Vandersterre zich meer richten op milieuvriendelijke productcategorieën, waaronder biologische, Jersey- en plantaardige producten. Daarnaast zal Vandersterre maatregelen nemen om de efficiëntie van haar activiteiten te optimaliseren. Om de verantwoordelijkheid van het bedrijf tegenover zijn werknemers en lokale gemeenschappen uit te breiden, zal Vandersterre het koppelen aan initiatieven die gericht zijn op het sociale aspect van duurzaamheid.
Duurzaamheid vergt tijd, investeringen en inspanningen. Vandersterre erkent dat er weliswaar belangrijke stappen kunnen worden gezet, maar dat niet alle emissies op korte termijn kunnen worden geëlimineerd. Vandersterre streeft er daarom naar haar emissies te compenseren door middel van (internationale) compensatieprojecten en (lokale) koolstofvastleggingsprogramma’s, en tegelijkertijd haar ecologische voetafdruk te blijven verkleinen.
Vandersterre streeft naar CO2-neutraliteit en kijkt ernaar om samen met haar partners te werken aan een toekomstgerichte zuivelindustrie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*