Hepatitis E in Frankrijk vooral door rauwe varkensvleesproducten

In Frankrijk is het onderzoek inzake hepatitis E sinds 2002 gebaseerd op de gegevens uit het NRC, een nationaal centrum  voor enterisch overgedragen hepatitisvirussen (hepatitis A en E) sterk toegenomen. Daardoor werd vastgesteld dat varkensvlees een belangrijkste besmettingshaard voor Hetpatitis E is.

Deze laatste jaren boekten de wetenschappers grote wetenschappelijke vooruitgang. De kennis over de HEV-infectie in geïndustrialiseerde landen verbeterde daardoor sterk. De studie baseerde zich op gegevens afkomstig van het NRC (aantallen geteste personen, geïmporteerde / autochtone gevallen)(IgM /PCR(+)genotype) tussen de jaren 2002 en 20016  en ook op de gevens van twee private laboratoria (aantal HEV-verzoeken, van positieve IgM / PCR-gevallen), uit de vergoedingsgegevens van anti-HEV EIA-tests in de privépraktijk (aantal terugbetaalde tests), op de ontslagverslagen van de ziekenhuizen (aantallen verblijven / gehospitaliseerde personen voor HEV-infectie) en op de gegevens van clusteronderzoeken.


Tussen 2002 tot 2016 steeg het aantal personen voor wie de diagnose HEV-infectie werd gesteld dramatisch (209 vs 76.000). Sinds 2007 was meer dan 90% van de autochtone stammen genotype 3. Gelijktijdig nam het aantal personen in het ziekenhuis voor hepatitis E toe (57 vs 653) met een hogere jaarlijkse percentage in de zuidelijke regio’s. Uit de clusters bleek dat de vermoedelijke bronnen van besmetting  de hogere consumptie van rauwe varkensleverworsten was.

Conclusie

Sinds 2010 is door de betrouwbaarheid van HEV-diagnostische tests en een beter begrip van oorzaken van HEV-infectie oorzaken vastgesteld dat het aantal geteste personen dramtisch toenam er meer gevallen voorkwamen met autochtone genotype. Varkensvlees blijkt de belangrijkste besmettingshaard met name het verbruik van rauwe varkensvleesleverproducten. Goed koken is de belangrijkste aanbeveling om HEV te voorkomen door voedseloverdracht.

This post is also available in: Nederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*