Greenyards omzet stijgt en ziet betere resultaten als gevolg van Covid-19

Door de COVID-19 quarantainemaatregelen en de daaropvolgende verschuiving van de volumes van foodservice (consumptie buitenshuis) naar de supermarkten, is de vraag van Greenyard’s retail-klanten en partners in zowel het Fresh segment als het Long Fresh segment sterk gestegen. Dit brengt bijkomende complexiteit en kosten in de keten met zich mee (hogere aankoopkosten, transport- en verwerkingskosten), maar alles in acht genomen heeft dit een positieve impact op de resultaten. Fruit- en groentespecialist Greenyard heeft dus geprofiteerd van de stijging van de thuisconsumptie als gevolg van de lockown. Het transformatieplan wordt met succes voortgezet. De koers van het aandeel steeg met 12%.


Greenyard’s transformatie zet zich sterk door. Er wordt gewerkt aan de revitalisering van volumes en marges, het stroomlijnen en effectiever maken van de organisatie, een strikt kostenbeheer en operationele efficiëntieverbeteringen in onder andere logistiek. Daarnaast zet Greenyard de nodige stappen om verder aan haar langetermijnpartnerschappen te bouwen.

Omzet

Op basis van een eerste zicht op de voorlopige, niet-geauditeerde jaarresultaten 2019/2020, verwacht Greenyard dat de omzet voor het financieel jaar 2019/2020 zal uitkomen rond de € 4.050m. Reeds vóór de verhoogde volumes door de COVID-19 crisis was er een omzetgroei merkbaar van 2,4%.

Schuldafbouw

Ook de netto schuld is dit financieel jaar afgebouwd met meer dan € 25m en bedraagt ongeveer € 430m op eind maart. Dit is positiever dan verwacht, zeker omdat een aantal desinvesteringen nog niet uitgevoerd zijn, mede door de marktomstandigheden tijdens COVID-19.

EBITDA


Eerder had Greenyard aangepaste EBITDA-verwachtingen (pre-IFRS 16) aangekondigd tussen € 88m en € 93m. Op basis van de voorlopige, niet-geauditeerde resultaten, verwacht Greenyard het financieel jaar te eindigen met een aangepaste EBITDA (pre-IFRS 16) tussen € 93m en € 95m. Op basis van eerste inschattingen, meent Greenyard dat hierin een positief effect vervat zit van ongeveer € 1,5m tot € 2m door hogere volumes ten gevolge van COVID-19 in maart 2020. Daarentegen zit in de verhoogde verwachtingen eveneens een uitzonderlijk onverwacht negatief operationeel resultaat in Fresh in Frankrijk vervat, ten belope van ongeveer € 3,5m, te wijten aan de uitvoering van de laatste stap in het Transformatieplan.Hiermee rekening houdend, bieden de nieuwe aangepaste EBITDA-verwachtingen een sterke basis voor verdere autonome groei van Greenyard’s resultaten.

This post is also available in: Nederlands Français (Frans)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*