Green New Deal van Europa gaat van start

De nieuwe Europese Commissie, voorgezeten door Ursula von der Leyen, heeft grote projecten op vlak van klimaat. Het doel is om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken, met een reeks maatregelen, de “New Green deal”. Het eerste stukje van de puzzel is binnen: de Europese Investeringsbank (EIB) zal de financiering van fossiele brandstoffen stopzetten. ’s Werelds grootste publieke kredietverstrekker zet vaart achter allerlei groenprojecten in de hoop Europa’s klimaatneutraliteit te kunnen realiseren.

Er is veel geld nodig om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Bovendien moet de overgang binnen de komende tien jaar plaatsvinden om effectief te zijn. Ursula von der Leyen schakelt de Europese Investeringsbank (EIB) daarvoor in. Vorige week hebben de lidstaten van de Europese Unie de omvorming van de EIB tot de Europese klimaatbank goedgekeurd.

Geen projecten met fossiele brandstoffen meer steunen

Tussen 2020 en 2030 zal de EIB 1 miljard euro investeren in de strijd tegen klimaatverandering en in een duurzamer energieverbruik. Dit komt overeen met 100 miljard euro per jaar. Bovendien zal de helft van de middelen van de Bank tot 2025 worden gebruikt voor klimaatgerelateerde projecten. “Tegen eind 2020 zullen alle activiteiten van de Bank worden geleid door de beginselen en doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering”, aldus de Europese Commissie. “Naast klimaat- en energie-investeringen financiert de EIB ook het MKB, innovatie en infrastructuur. Het logische gevolg is dat eind 2021, een jaar later dan de EIB zelf had verwacht, geen middelen meer zullen worden besteed aan projecten op het gebied van fossiele brandstoffen.

Het besluit is niet in alle lidstaten zonder problemen gelanceerd. Alleen al in Duitsland hebben de betrokken ministeries tegengestelde standpunten met elkaar moeten in overeenstemming brengen. Vorige maand is er geen overeenstemming bereikt over de nieuwe energie- en klimaatstrategie. Vorige week leidde een marathonvergadering echter tot een akkoord. Dat komt doordat Duitsland eindelijk voor het totaalpakket heeft gestemd. Bepaalde regio’s in Duitsland, Polen en acht andere lidstaten zullen een belangrijke troostprijs ontvangen. Zij zullen worden ondersteund door een nieuw “Fair Transition Fund”, een sociaal vangnet voor regio’s die afhankelijk zijn van een steen- of bruinkool en dit om de social gevolgen daarvan op te vangen!

België

Maar wat betekent deze beslissing voor de Belgische bedrijven? Er zal heel wat geld gaan naar nieuwe gasgestookte centrales om de ontmanteling van de kerncentrales op te vangen. Federaal Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) werkt momenteel aan een ondersteuningsmechanisme om deze investeringen rendabel te maken. De bouw van nieuwe elektriciteitscentrales zal dus meer afhangen van de hoogte van die subsidies dan van de toegang tot EIB-financiering. Voor nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales zal het echter moeilijker worden om de nodige fondsen te werven.

Zo kan de transitie slagen

Met een jaarlijkse investering van 100 miljard euro in klimaatprojecten bevestigt Europa zijn positie. De EIB is de eerste multilaterale bank die een dergelijk verstrekkend besluit heeft genomen. “Dit is een fundamentele heroriëntatie van een zeer belangrijke investeringsstroom in Europa”, zegt Gerard Govers, Vicevoorzitter voor Duurzaam Ontwikkelingsbeleid aan de KU Leuven. “Dit is essentieel, want zonder een verschuiving in de financiering zal de overgang naar een duurzame energiehuishouding niet slagen. Volgens de meeste studies moeten we één tot twee procent van ons bruto binnenlands product mobiliseren om energieveranderingen te bewerkstelligen.

“De koerswijziging van de EIB wordt gevolgd en bekritiseerd. Het gevaar dreigt altijd dat er fondsen gaan in projecten die zichzelf niet kunnen terugverdienen. Wordt zeker vervolgd!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*