Green Deal Brouwers zet in op duurzamer watergebruik bij het brouwen van bier

Green Deal Brouwers zet in op duurzamer watergebruik bij het brouwen van bier
Op initiatief van minister Schauvliege sluiten 9 brouwerijen een Green Deal met de Vlaamse overheid. De ondertekenaars van de Green Deal Brouwers engageren zich om het waterverbruik bij het brouwen van bier te verminderen tegen 2022. 

9 brouwerijen engageren zich

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege ondertekent de deal voor de Vlaamse Overheid samen met sectororganisaties en mede-initiatiefnemers Belgische Brouwers en Fevia Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie. Negen brouwerijen engageren zich in dit project: AB InBev, Alken-Maes, Cornelissen, De Halve Maan, Duvel Moortgat, Haacht, Het Anker, Huyghe en Verhaeghe-Vichte. Met deze Green Deal willen ze het engagement van de sector versterken en benadrukken. De brouwerijen worden in deze oefening bijgestaan door de Vlaamse Milieumaatschappij, het Departement Omgeving en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa). De partners zullen samen een lerend netwerk vormen dat knelpunten in het verminderen van het waterverbruik aanpakt.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “De belangrijkste uitdaging voor deze Green deal is om het watergebruik per hectoliter gebrouwen bier te verminderen tegen 2022. Ik doe een oproep naar andere brouwerijen om zich ook te engageren voor deze Green Deal en zo bij te dragen tot een duurzaam watergebruik. Want intelligent en bewust omgaan met water is aangewezen voor elke brouwerij.”

Water, meer dan een ingrediënt

Water is niet alleen het hoofdbestanddeel van bier, het is ook een belangrijke hulpbron bij heel wat randprocessen van het brouwproces: reiniging van installaties, spoeling, koeling, stoomproductie, enzovoort. Brouwerijen zijn sterk afhankelijk van water van een zeer goede kwaliteit. Daartegenover staat dat onze waterbronnen steeds meer onder druk komen te staan. Duurzaam omgaan met water is binnen de brouwerijsector dan ook een prioriteit. Elke brouwerij wil ook in de toekomst toegang blijven hebben tot kwalitatief water om lekkere en kwalitatieve bieren te blijven brouwen.

Om duurzamer met water om te gaan, kunnen brouwerijen maatregelen nemen om de totale hoeveelheid verbruikt water te verminderen, of alternatieve waterbronnen in te roepen, zoals gerecycleerd water, om zo de druk op kwetsbare grondwaterlagen te verminderen. Hierbij heeft iedere brouwerij haar eigenheid en haar individuele (resterende) reductiemogelijkheden. Elke brouwerij zal op basis van een persoonlijke waterbalans, haar individuele maatregelen kiezen.

Green Deals partnerships

De Green Deals zijn een initiatief van Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*