Gratis online seminar „Emulsions, dispersions and scale-up irritations”

„Emulsions, dispersions and scale-up irritations – Batch or inline, that is the question.“, is de titel van de nieuwste lezing in de populaire online seminarreeks van Dr Hans-Joachim Jacob op 24 juni in het engels.

Kleine batch dispergeermachines worden meestal in het laboratorium gebruikt. Inline dispergeermachines worden echter bijna uitsluitend in de industriële fabricage gevonden. Wat zijn de verschillen en de mogelijkheden van beide principes? Hoe wordt opgeschaald? Is het eigenlijk wel mogelijk om de resultaten te vergelijken? Om daar meteen op te antwoorden – nee, dat kan niet!

Allereerst is het zeker zo dat emulgatoren niets emulgeren en dispergeermiddelen helemaal niets dispergeren. De druppelgrootte en de verdeling van de deeltjesgrootte moeten op zuiver mechanische wijze tot stand worden gebracht. Emulgatoren en dispergeermiddelen stabiliseren deze alleen.

Er bestaan verschillende mechanische methoden voor dispergeren en emulgeren. Onze machines zijn gebaseerd op het principe van de getande rotor-stator dispergeerder. Wij zullen u een uitvoerige uiteenzetting geven van de bijzondere kenmerken en mogelijkheden van deze technologie en ook

van de verschillen tussen de andere dispergeer- en emulgeermethoden.verschillen tussen de andere dispergeer- en emulgeermethoden. Maar wij zullen ook het principe van fase-omkering bij de produktie van micro- of nano-emulsies uiteenzetten.

Misschien herkent u niet eens de verschillen tussen de vele op elkaar lijkende rotor-stator dispergeermachines die u op het internet kunt vinden. Daarom willen wij u precies laten zien welke details het verschil maken.

Wij willen ook uw aandacht vestigen op de belangrijke verschillen tussen laboratoriumtests in batch en industriële machines in lijn. Hoe moeten laboratoriumtests worden uitgevoerd om ze goed te kunnen opschalen? Het is heel eenvoudig, maar op dat punt worden nog te veel dingen verkeerd gedaan.

Wij zullen u deze correlaties presenteren in het online seminar van ystral proces- en applicatie-ingenieur Dr. Hans-Joachim Jacob op 24 juni.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*