Glazen verpakkingen Recyclingpercentage Stabiel op 74%.

De meest recente gegevens van de industrie over glasrecycling bevestigen dat in Europa meer dan 12 miljoen ton glazen flessen en potten worden ingezameld en gerecycleerd, met een gemiddeld recyclingpercentage van 74% in de EU28 (1). Glas blijft de best presterende gesloten kringloop van voedselkwaliteit ter wereld. De meest recente gegevens van de industrie hebben een vertraging van twee jaar na 2016.

Dit cijfer zou moeten stijgen. Nu de circulaire economie hoog op de politieke agenda staat, hebben de EU-lidstaten zich verbonden tot ambitieuze doelstellingen inzake de vermindering van huishoudelijk afval en de recycling van glasverpakkingen. Dit duidt op een hernieuwde investering in gescheiden inzameling van glasverpakkingen in de komende jaren, waarbij consumenten, gemeenten, uitgebreide producentenaanpakprogramma’s, recyclers en glasfabrikanten samenwerken om het glas dat momenteel uit het systeem lekt, in te zamelen, te sorteren en te behandelen.

Gesloten kringloop

“Als industrie verbinden wij ons ertoe om al het ingezamelde glas van voldoende kwaliteit in de gesloten kringloop te recycleren. Naar schatting 90% van wat wordt ingezameld, gaat naar het maken van nieuwe flessen van oude flessen en biedt merken en consumenten een gerecycled materiaal van voedselkwaliteit. Vandaag de dag is gerecycleerd glas onze belangrijkste grondstof, wat ons grote milieuvoordelen en energiebesparingen oplevert”, aldus Adeline Farrelly, secretaris-generaal van de FEVE.

Oplossingen op maat

Ons recente onderzoek naar de recycling van glasverpakkingen (2) toont aan dat landen als Oostenrijk en Zweden verder zijn gegaan dan 90% inzameling voor recyclingpercentages door het installeren van flessenbanksystemen en investeren in de bewustwording van de consument. Oplossingen op maat zullen lokaal moeten worden gevonden, maar het scheiden van glas van de andere materialen is voor de overheid de beste investering om de nieuwe doelstellingen op het gebied van glasrecycling te halen. Uit ons recente consumentenonderzoek blijkt dat met name voor duizenden jaren het milieu een belangrijke rol speelt bij hun productkeuze en dat de inlevercultuur voor glazen verpakkingen zeer sterk is op plaatsen waar er een infrastructuur van glasbakken aanwezig is (3).

“Consumenten hebben een sterke band met glazen verpakkingen, wat voor hen meer is dan alleen een verpakking”, vervolgt ze. “Meer dan tien jaar geleden besloot de industrie te investeren in consumentencommunicatie (www.friendsofglass.com) om het belang van glasrecycling en de andere belangrijke troeven van glazen verpakkingen onder de aandacht te brengen. We willen de inzamelingskloof helpen dichten, maar kunnen dat duidelijk niet alleen. Inspanningen in de hele waardeketen zijn nodig”.

België: topklasse

De gemiddelde 74% van de glasinzameling in de EU voor recyclingpercentage maskeert een verscheidenheid aan situaties tussen landen. Als we kijken naar de prestatiecijfers, zien we aan de ene kant landen in de ‘Meer dan 90%’ topklasse: België, Finland, Oostenrijk, Zweden en Slovenië, waar gescheiden inzamelingssystemen voor glas zeer goed presteren en een secundaire grondstof van hoge kwaliteit leveren voor de industrie. Aan de andere kant vinden we landen in de categorie ‘Minder dan 40%’: Griekenland, Hongarije, Slowakije, Malta, Roemenië, waar de inzamelingscultuur en dus ook de glasinzamelsystemen een belangrijk groeipotentieel hebben. Als we kijken naar de totale volumes ingezameld glas, zien we dat het beeld in grotere landen zoals Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Polen of Spanje anders is. Concluderend kan worden gesteld dat elk land anders is en zijn eigen gerichte en op maat gesneden strategie nodig heeft om een eersteklas glasrecycling te garanderen. I

(1) – Zie FEVE Recyclingstatistieken gepubliceerd op de FEVE website www.feve.org
(2) – Zie https://feve.org/study-on-impact-assessment-of-deposit-return-schemes
(3) – Zie http://content.presspage.com/uploads/1081/friendsofglass-reportonpackaging-2017.pdf?10000
(4) – Zie het Platform Vrienden van Glas op www.friendsofglass.com


Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*