Gentse fabriek Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) maakt van voedselafval plastic en vaatwasmiddel

Het bedrijf Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP), een proeffabriek voor de bio-economie in het Gentse havengebied wil uit voedselafval nieuwe producten maken.

Vorig jaar beloofde Crevits daarvoor een steun van 10 miljoen euro. Vandaag werkt de installatie die van de verschillende soorten voorbehandeld en gefilterd voedselafval nieuwe grondstoffen produceert voor de industrie.

Een tiental bedrijven zijn betrokken bij het Waste2Func-project, dat dankzij Europese financiering over een budget van 14 miljoen euro beschikt. Het project wil afval omzetten in twee producten: melkzuur, een grondstof die vaak gebruikt wordt in de bio-industrie om PLA bioplastic te produceren, en biosurfactanten, die bijvoorbeeld gebruikt worden in zeep en cosmetica. Ecover, een pionier in de productie van milieuvriendelijke detergenten, is een van de partners van het project.

Op papier is het heel logisch. Voedselafval bevat alle nodige suikers die de grondstof vormen voor de bio-industrie. Het afval wordt eerst behandeld met enzymen waaruit we suikers zoals glucose en fructose halen. Dit is de moeilijkste fase van het project. Daarna volgt een fermentatieproces, waarbij vaak genetisch gemodificeerde micro-organismen worden gebruikt. Na een laatste zuivering krijgen we een geraffineerd product,” legt de onderszoekester Sofie Lodens uit.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. De Israëlische partner TripleW, verantwoordelijk voor de omzetting in melkzuur, heeft het productieproces bij BBEPP met succes opgestart. Het heeft een Belgische dochteronderneming opgericht, die een demonstratiefabriek heeft gebouwd in Kallo op het terrein van projectpartner Op De Beeck. TripleW heeft een vergistingscapaciteit van 10.000 liter om rechtstreeks melkzuur te produceren uit voedselafval.

Afval is de grondstof, maar hoe komt die efficiënt in het bedrijf binnen?

Er zijn niet alleen technische obstakels te overwinnen. Logistiek is een andere uitdaging. Voedselafval is verspreid over verschillende leveranciers die het niet in een continue stroom kunnen aanbieden. Overtollige landbouwproducten blijven vaak op de akkers liggen, meer dan genoeg om de voedingsstoffen in de bodem aan te vullen. Dan is er nog het afval van voedingsbedrijven en het onverkochte voedsel van supermarkten.

App voor voedingsbedrijven

We gaan een registratiesysteem ontwikkelen met een website en een app waar voedingsbedrijven, veilinghuizen en grote boerderijen hun afvalpartijen kunnen registreren”, legt Lodens uit. Samen met de Op de Beeck Groep, die al ervaring heeft met de verwerking van gft-afval van grote partijen, kijken we hoe we de inzameling van kleiner afval het beste kunnen organiseren. Groen huishoudelijk afval, dat meer dan de helft van het voedselafval uitmaakt, is niet opgenomen in het Waste2Func-project, onder meer omdat steeds meer huishoudens het zelf composteren.

Met dit project willen we aantonen dat er waarde uit afval kan worden gehaald,” legt Roelants uit. Volgens eerste schattingen zou de waarde van voedselafval met een factor twee tot tien kunnen toenemen, terwijl de CO₂-uitstoot een vijfde lager zou zijn dan bij de huidige verwerking.

Een deel van de extra waarde zou moeten worden terugbetaald aan de aanbieders van afval om hen aan te moedigen het beschikbaar te stellen. De regeling zou een impuls kunnen geven aan onzekere opbrengsten in de landbouwsector.

Over Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP)

Professor en bio-ondernemer Wim Soetaert (UGent) is verantwoordelijk voor het feit dat Gent een van de grootste pilootfabrieken voor bio-industrie in Europa heeft. Reeds 20 jaar geleden zag hij het potentieel van een biogebaseerde industrie, maar vond slechts enkele onafhankelijke installaties die experimentele omzettingen van biomassa uitvoerden. Soetaert investeerde in zo’n fabriek. Hij kocht een brandweerkazerne in het havengebied van Gent, die nooit in gebruik werd genomen. De Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) werd in 2009 in gebruik genomen en stelt ongeveer 150 mensen tewerk. In de fabriek waren al meer dan 300 projecten aan de gang. De meeste werken worden uitgevoerd in opdracht van bedrijven, maar ongeveer een derde van de projecten zijn overheidsopdrachten waarbij meerdere partners betrokken zijn. De verschillende ruimtes in de oude kazerne zijn op verschillende manieren geïnterpreteerd. Waar vroeger een zwembad was, is nu een grote vergistingsruimte. In de voormalige sporthal zijn speciale voorzieningen voor chemische en gasvergisting. In andere ruimtes worden de groene grondstoffen voorbehandeld en voorgereinigd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*