Genetisch gemodificeerde gewassen van vandaag

IDTechEx denkt na over hoe met genetisch gemodificeerde gewassen kan worden voorkomen dat dezelfde fouten worden gemaakt als bij GGO’s. “Genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen zijn niet populair. Ondanks hun enorme potentieel om de wereldwijde voedselzekerheid te helpen verbeteren en tegelijkertijd het gebruik van pesticiden te verminderen, zijn veel landen uiterst afwerend tegen het planten van gg-gewassen, waarbij 85% van de wereldwijde gg-landbouwgrond te vinden zijn in vier landen: de VS, Brazilië, Argentinië en Canada.

Opbrengst 22%hoger

Daar waar ze geteeld zijn, zijn gg-gewassen zeer succesvol, zodat meer dan 90% van de soja-, mais- en katoengewassen die in de VS worden verbouwd, gg-gewassen zijn. Uit een meta-analyse in 2014 bleek dat een gemiddelde boerderij de opbrengst met 22% kan verhogen, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met 37% kan verminderen en de winst van de boeren met 68% kan verhogen. Ondanks dit alles hebben moeilijke regelgeving en vijandigheid van de consument ertoe geleid dat de groei van gg-gewassen het afgelopen decennium grotendeels is gestagneerd, waarbij bedrijven in plaats daarvan hun aandacht hebben gericht op genbewerking in gewassen.

Protest en woede


GG-gewassen blijven enorm controversieel, tot het punt waarop (voormalige) gg-gigant Monsanto voor veel consumenten een synoniem is voor zakelijk kwaad. Genenbewerking zou de volgende revolutie in de landbouw kunnen worden, waardoor het nauwkeurig bewerken van specifieke genen mogelijk wordt zonder dat er vreemd DNA in het uiteindelijke gewas terechtkomt. Om echt een spelveranderende technologie te worden, zullen ontwikkelaars echter moeten voorkomen dat ze dezelfde fouten maken als in de jaren negentig van de vorige eeuw met gg-gewassen.

Emoties waren van geen tel

Genetisch gemodificeerde gewassen van vandaag

Een consequente fout die de industrie heeft gemaakt, was dat zij zich baseerde op de wetenschap om te proberen het publiek te overtuigen en tegelijkertijd de emotionele aspecten van het debat te negeren. Toen Monsanto in de jaren negentig van de vorige eeuw probeerde zijn glyfosaatresistente sojabonen in Europa te introduceren, probeerde het de kritiek van zich af te schudden, wat leidde tot een woordenstrijd met milieugroeperingen. De milieugroeperingen hadden hier de overhand en profiteerden van de angst van het publiek voor het onbekende, vooral met betrekking tot emotionele triggers voor persoonlijke gezondheid en veiligheid, iets wat vandaag de dag nog steeds voortduurt. Bovendien heeft de benadering van de bescherming van de intellectuele eigendom – het aanklagen van boeren voor het schenden van de arbeidsvoorwaarden – hevige kritiek gekregen van consumenten die zaden zagen als onderdeel van de natuurlijke wereld die aan iedereen toebehoort.

Zorgvuldig

Het succesvol commercialiseren van zaden met bewerkte genen vereist een zorgvuldige aanpak. Dit vereist een zinvolle dialoog met de consument, waarbij aandacht wordt besteed aan de bredere emotionele problemen rond GGO’s en tegelijkertijd inspanningen worden geleverd om het publiek voor te lichten over de technologie en de bredere wetenschappelijke kennis te verbeteren. Het kan echter een ernstige uitdaging zijn om op een open en inclusieve manier door deze problematiek te navigeren en tegelijkertijd de intellectuele eigendom en de investeringen te beschermen.

“Crop Biotechnology 2020-2030”, het nieuwe rapport van IDTechEx, onderzoekt en contrasteert genbewerking en GM-technologieën en analyseert de wetenschappelijke, markt- en consumentenfactoren die nodig zijn om van genbewerking een succes te maken.

Voor meer informatie over dit rapport kunt u terecht op www.IDTechEx.com/CropBio of voor het volledige onderzoeksportfolio van IDTechEx op www.IDTechEx.com/Research.

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*