Geen meerderheid in de regering om voedselprijzen te verlagen door voedselplafonds op te stellen

In de Belgische federale regering ontbreekt momenteel een meerderheid voor een wetsvoorstel van meerderheidspartijen PS en Vooruit dat de overheid de bevoegdheid zou geven om in te grijpen bij hoge voedselprijzen, bijvoorbeeld door het invoeren van prijsplafonds of maximale winstmarges. Het voorstel is bedoeld om wat de socialisten “price grabbing” noemen tegen te gaan, namelijk het misbruik van inflatie door grote bedrijven om de prijzen buitensporig te verhogen. De commissie economie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers onthulde echter dat er momenteel geen meerderheid is voor een dergelijk mechanisme.

Critici beweren dat prijscontroles negatieve gevolgen kunnen hebben voor consumenten en werknemers, wat kan leiden tot verminderde concurrentie, beperkt aanbod, lege schappen of banenverlies.

Coalitiepartner Open Vld is ook kritisch over het voorstel en vindt het marktverstorend en contraproductief. Kathleen Verhelst noemt het “linkse recepten ver van de realiteit”. De partij stelt dat de stijgende voedselprijzen worden beïnvloed door wereldwijde ontwikkelingen op de voedselmarkt en een loon-prijsspiraal die wordt gestimuleerd door de automatische loonindexering in België, die de koopkracht in het land op peil heeft gehouden.

Hoewel Groen niet principieel tegen het socialistische voorstel is, benadrukt Groen-partijlid Barbara Creemers de noodzaak om loonindexering te overwegen, die al rekening houdt met prijsstijgingen van veel essentiële producten. Daarnaast benadrukt de partij het belang van eerlijke prijzen voor lokale kleinschalige producenten en boeren.

Kwetsbare gezinnen

Ondanks het gebrek aan steun van de meerderheid, dringt Vooruit politica Gitta Vanpeborgh aan op de noodzaak om verder te werken aan een oplossing, aangezien de hoge boodschappenprijzen een harde realiteit zijn voor vele gezinnen.

In tegenstelling tot België heeft Frankrijk stappen ondernomen om de voedselprijzen aan te pakken. De Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, heeft afspraken gemaakt met 75 grote industriële groepen om de voedselprijzen te verlagen. Le Maire wil de verlagingen van groothandelsprijzen sneller doorvoeren in de winkelschappen en streeft naar een versneld indexeringsproces in plaats van de gebruikelijke vertraging van drie tot vier maanden.

Colruyt ziet geen prijsdalingen in het verschiet

Ondertussen voorziet Colruyt geen onmiddellijke prijsdalingen. Het bedrijf merkt op dat de prijzen zich de afgelopen weken hebben gestabiliseerd, maar of er prijsverlagingen in het verschiet liggen blijft onzeker. Jo Willemyns, CEO van Colruyt, wijst erop dat bepaalde leveranciers de prijzen over de grens van prijselasticiteit hebben geduwd, met negatieve gevolgen voor merken, retailers en klanten. Hij wijst op de hoge winstmarges van grote voedingsbedrijven. Als gevolg van deze prijsverhogingen heeft Colruyt gemerkt dat klanten overgaan op downtrading en kiezen voor huismerkproducten in plaats van merkproducten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*