Gebruik antibiotica in diervoeding daalde sinds 2011 met 84%

Belgian Feed Association (BFA) heeft het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders sinds 2011 met succes verminderd met 84% en overtreft daarmee de doelstelling van een vermindering met 75% tegen 2024. Het engagement van de sector om het gebruik van antibiotica in de landbouw te verminderen werd ingegeven door maatschappelijke bezorgdheid.

De publieke bezorgdheid over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren heeft de vee-industrie ertoe aangezet zich volledig in te zetten om het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren te verminderen. In 2011 heeft BFA in samenwerking met landbouworganisaties, dierenartsen, farmaceutische bedrijven, overheden en wetenschappers het AMCRA Kenniscentrum opgericht. In het kader van dit kenniscentrum over antibioticagebruik werd een eerste visieplan ontwikkeld met verschillende concrete te bereiken doelstellingen. Een tweede versie van dit plan is nu beschikbaar.

Twee plannen

Volgens het eerste plan (Visieplan 2020) moest de diervoedersector eind 2017 de productie van met antibiotica behandeld diervoeder halveren ten opzichte van 2011. Deze doelstelling is zonder problemen gehaald. Het tweede plan (Visieplan 2024) beoogde de vermindering op te voeren tot 75% in 2024.

Twee jaar eerder dan gepland heeft de diervoedersector ook deze doelstelling gehaald. “Uitgedrukt in werkzame stof kunnen onze leden voor het hele kalenderjaar 2022 een reductie van 84% qua antibiotica in diervoeders laten zien. Op tonnagebasis is de reductie 74%. Dit is een verdere reductie ten opzichte van vorig jaar”, aldus Katrien D’hooghe, managing director van de Belgian Feed Association (BFA).

Het gebruik van benchmarking en individuele begeleiding voor veehouders met een hoog antibioticagebruik, de invoering van elektronische recepten en het verbod op colistine in gemedicineerde diervoeders zijn enkele van de sectorale initiatieven die hebben bijgedragen tot de vermindering van het antibioticagebruik in diervoeders.

Antibiotica totaal verbannen in veevoeder

“Maar we blijven ambitieus”, zegt de voederindustrie. “De volgende stap is om tegen 2030 het gebruik van antibiotica in gemedicineerd voeder volledig uit te bannen. Samen met onze leden zullen we in specifieke werkgroepen zoeken naar oplossingen om het gebruik van antibiotica in gemedicineerd voer verder terug te dringen”, besluit Katrien D’hooghe.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*