FruitVegetablesEUROPE: tevreden met nieuwe maatregelen EU

De uitbraak van het coronavirus heeft de Europese groenten- en fruitsector zwaar getroffen. Sinds het begin zijn de productiekosten gestegen en is de markt van de arbeidskrachten verstoord. Hoewel de Europese producenten grote economische verliezen hebben geleden, hebben zij gezorgd voor de voedselvoorziening, waardoor het behoud van de voedselketen werd gegarandeerd en het “voedsel op tafel ” bleef vrschijnen.

Om het marktfalen als gevolg van COVID-19 aan te pakken, heeft de Europese Commissie deze week een aanvullende reeks uitzonderlijke maatregelen genomen om de producenten van groenten en fruit te ondersteunen. FruitVegetablesEUROPE verwelkomt deze acties, aangezien zij de flexibiliteit van de sectorale programma’s vergroten en de producenten in staat stellen een deel van de EU-financiering te behouden.

De door de Commissie goedgekeurde maatregelen stellen de sector groenten en fruit in staat om dit te doen:

  • te profiteren van een verhoging van 50 tot 70 % van de bijdrage van de Europese Unie voor programma’s die door telersverenigingen worden uitgevoerd.
  • De flexibiliteit voor producentenorganisaties en de uitvoering van hun operationele programma’s voor 2020 vergroten. De uitvoering van de operationele programma’s voor 2020 kan bijvoorbeeld worden geschorst of aangepast, en sommige administratieve sancties kunnen worden versoepeld.
  • Verlenging van de jaarlijkse regeling voor groente- en fruitscholen tot 30 september 2020 ter compensatie van de periode waarin de scholen werden gesloten. Bovendien zijn de regels voor de herverdeling van de EU-begroting door de Commissie voor de volgende schooljaar zal geen rekening houden met de uitvoering van de begroting in het schooljaar 2019/2020

Antwoord op vragen sector

De goedgekeurde maatregelen beantwoorden aan de eisen die de sector sinds het begin van de crisis heeft gesteld. In april heeft de Europese vereniging voor groenten en fruit de commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling, de heer Janusz Wojciechowski, om tijdelijk af te wijken van Verordening (EU) nr. 1308/2013, die van toepassing is op telersverenigingen in de sector groenten en fruit, om hen meer flexibiliteit te geven bij de uitvoering van de operationele programma’s.

FruitVegetablesEUROPE is van mening dat de genomen maatregelen de goedgekeurde begrotingen zullen verbeteren, de aanpassingen flexibeler zullen maken en het mogelijk zullen maken bepaalde kosten op te nemen die de telers niet zullen kunnen dragen als gevolg van de
pandemie. Evenzo moet eraan worden herinnerd dat er passende maatregelen moeten worden genomen en uitgevoerd totdat er een einde komt aan de sociale en economische crisis die door de COVID-19-pandemie is ontstaan.

FruitVegetablesEUROPE zal, als de belangrijkste brancheorganisatie van de EU die de Europese groenten- en fruitproducenten vertegenwoordigt, samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad blijven werken aan het verkrijgen van maatregelen
aangepast aan de realiteit van COVID-19 en om de negatieve gevolgen ervan voor de groenten- en fruitsector te verzachten.

Juan Marín, voorzitter van de Raad, zei: “De genomen maatregelen vormen een belangrijke doorbraak in de ondersteuning van een sector die tijdens de crisis de voedselzekerheid voor de hele Europese Unie heeft gewaarborgd.

Alba Ridao-Bouloumié, Secretaria General, benadrukte: “De uitbraak van het coronavirus heeft de Europese groenten- en fruitsector zwaar getroffen. Sinds het begin zijn de productiekosten gestegen en is de vraag en het aanbod gestegen en de beschikbaarheid van arbeidskrachten is verstoord. Hoewel de Europese producenten grote economische verliezen hebben geleden, hebben zij gezorgd voor de voedselvoorziening, waardoor het behoud van de voedselketen werd gegarandeerd !

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*