Forse winstdaling bij FrieslandCampina

FrieslandCampina heeft 2020 afgesloten met een omzet van 11,1 miljard euro. Dat is 1,4% minder dan in 2019. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten zijn de inkomsten vrijwel ongewijzigd gebleven. De bedrijfswinst daalde met 38,0% tot $268 miljoen. De netto-inkomsten daalden met 71,6% tot $79 miljoen, voornamelijk als gevolg van lagere bedrijfsinkomsten en een stijging van het effectieve belastingtarief. De zuivelsector heeft te lijden onder de coronacrisis en de herstructureringskosten.

Hein Schumacher, CEO van Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “De directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie, die vanaf maart voelbaar waren in de onderneming, overschaduwden het uitstekende resultaat over het eerste kwartaal. De bedrijfswinst van FrieslandCampina werd zwaar getroffen. Bovendien heeft de versnelde uitvoering van de strategie “Our Purpose, Our Plan-strategie” – een radicaal maar noodzakelijk beslissing om de onderneming in de toekomst succesvol te laten opereren – geleid tot een herstructureringslast van 106 miljoen euro in 2020. Deze twee factoren hebben een aanzienlijke daling van de winst veroorzaakt, wat betekent dat er tot 2020 geen contante nabetalingen kunnen worden gedaan en geen bonussen kunnen worden uitgekeerd aan leden. Een grote teleurstelling voor onze leden.”

Positieve inzet

De resultaten van 2020 zijn ook teleurstellend voor de medewerkers. Onder zeer moeilijke omstandigheden is veel werk verzet om de productie en afzet van onze zuivelproducten tijdens de coronacrisis in goede banen te leiden. De veerkracht van de hele organisatie, van onze melkveehouders op de boerderijen tot onze detailhandelaren, was in 2020 enorm. Onze productielocaties waren altijd in bedrijf en de distributieorganisatie was in staat om tijdens de lockdown snel over te schakelen van out-of-home verkoop naar retail en e-commerce. Als gevolg daarvan is de verkoop via e-commerce wereldwijd aanzienlijk gestegen. We hebben het tekort aan lactoferrine voor onze babyvoedingstak – een probleem waarmee we in 2019 kampten – aangepakt. Wij hebben vorig jaar ook een aantal belangrijke innovaties op de markt gebracht. Hier zijn een paar voorbeelden. Vivinal Milk Fat Globule Membrane, een functioneel ingrediënt in zuigelingenvoeding voor de immuniteit en de ontwikkeling van de hersenen. In Hong Kong, Friso Prestige Organic, een zuigelingenvoeding gemaakt met ingrediënten afkomstig van melk van biologische boerderijen van onze leden. Onder de merknaam Biotis, een gamma functionele voeding voor ouderen. En tot slot, in Nigeria, Milky Pap, een voedzaam en betaalbaar zuivelproduct dat ondervoeding helpt bestrijden.

2021 nog steeds in crisis, maar einde in zicht

Hoewel er licht aan het eind van de tunnel is met vaccinatieprogramma’s die overal ter wereld worden uitgevoerd, zitten we de komende maanden nog midden in een crisis. Als gevolg daarvan zullen de resultaten in de eerste zes maanden van 2021 onder druk blijven staan. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat de versnelling van onze strategie in combinatie met structurele kostenbesparingen ons in staat zal stellen schokken beter op te vangen en de positieve impact in de post-coronaperiode te vergroten.”

e-commerce groeide

De werkmaatschappijen van FrieslandCampina hebben in 2020 in 28 van de 41 markten een strategische omzetgroei gerealiseerd ten opzichte van 2019, waarbij de e-commerce omzet wereldwijd met meer dan 50 procent is gestegen. Ondanks de coronapandemie bleef de netto-omzet vóór wisselkoerseffecten nagenoeg onveranderd, maar de wisselkoersen hadden een negatief effect van -1,3% op de omzet als gevolg van de devaluatie van de Nigeriaanse naira en de dollarkoers in Azië. De gerapporteerde netto-omzet daalde met 1,4% tot €11,1 miljard in 2020 (2019: €11,3 miljard).

Wisselkoersen

Na een goede start in het eerste kwartaal daalde de omzet van Consumer Dairy met 3,3% naar €5.735 miljoen (2019: €5.931 miljoen) als gevolg van de coronacrisis. De verkoop van consumentenmerken via de detailhandel vertoonde een sterke groei, terwijl de verstoring van de out-of-home-activiteiten en negatieve wisselkoerseffecten druk uitoefenden op de omzet. In Specialised Nutrition leidde de dichte grens tussen China en Hongkong tot een omzetdaling van 7,1% tot €1.119 miljoen (2019: €1.205 miljoen). Nietegenstaande dat Ingredients last had van een daling in foodservice en out-of-home, groeide de omzet met 5,3% naar EUR 1.816 miljoen (2019: EUR 1.724 miljoen) met name gedreven door de verkoop van caseïnaten en wei-proteïnen ten behoeve van bijvoorbeeld sportvoeding. De omzet van Dairy Essentials groeide met 3,4% naar EUR 2.467 miljoen (2019: EUR 2.385 miljoen) met name als gevolg van de verkoop van kaas aan industriële afnemers en het retail-segment.

  • Omzet daalde met 1,4% naar EUR 11,1 miljard. Gecorrigeerd voor valuta-effecten  omzet nagenoeg gelijk. 
  • Hogere omzet Ingredients, retail en e-commerce compenseerden lagere verkopen in Hongkong en out-of-home-kanaal, gecorrigeerd voor valuta-effecten.
  • E-commerce-omzet wereldwijd met meer dan 50% toegenomen. 
  • Bedrijfsresultaat daalde met 38,0% naar EUR 268 miljoen door lagere resultaten Hongkong en out-of-home, valuta-effecten en EUR 106 miljoen herstructureringslast.
  • Zonder herstructureringslast en valuta-effecten daalde bedrijfsresultaat met 10,9%.
  • Winst daalde met 71,6% naar EUR 79 miljoen voornamelijk door lager bedrijfsresul­taat en hogere effectieve belastingdruk. 
  • Operationele kasstroom met EUR 170 miljoen gestegen naar EUR 737 miljoen.
  • Melkprijs voor leden-melkveehouders daalde met 5,9% naar EUR 35,72 per 100 kilo melk. Over 2020 geen contante nabetaling aan leden en geen uitgifte ledenobligaties, rente op ledenobligaties wel uitgekeerd.
  • Langetermijndoelstelling klimaatneutrale groei gerealiseerd: broeikasgasemissies in periode 2010-2020 afgenomen van 13.108* kton naar 13.039 kton, terwijl productie­volume met 13,6% is gestegen.

Meer cijfers

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*