Fevia waarschuwt voor verlies aan concurrentiekracht bij de voedingsindustrie

De federatie van de Belgische voedingsindustrie, Fevia, waarschuwt voor het verlies aan concurrentievermogen van de Belgische voedingssector. De industrie heeft in 2022 een omzetdaling van 3% en een daling van de winstgevendheid meegemaakt, ondanks recordomzetten door de inflatie.

De afgelopen twee jaar zagen voedingsproducenten hun kosten “exploderen”. Voedingsgrondstoffen zijn gemiddeld met 38 procent gestegen, en ook de verpakkingskosten zijn gestegen, variërend van 18 procent (glas) tot 144 procent (hout). Transportkosten waren 2,5 keer hoger en ook de prijzen voor gas (x14) en elektriciteit (x7) stegen exponentieel. “Het is ongekend dat alle productiekosten samen omhoog gaan. Dat hebben we als sector nog nooit meegemaakt”, legt Carole Dembour, adviseur van Fevia, uit.

Deze kostenexplosie werd slechts gedeeltelijk en met vertraging doorberekend aan de voedingsbedrijven. “Uit een enquête die we eind maart 2022 bij onze leden afnamen, bleek dat 58 procent van de retailers een heronderhandeling over de prijzen weigerde of zelfs niet reageerde op een verzoek hierover vanuit de voedingsbedrijven. Vandaag, een jaar later, blijkt dat nog steeds 24 procent van de retailers weigert. Er is dus al wat meer flexibiliteit, maar die blijft nog steeds problematisch”, aldus Dembour.

De hogere prijzen voor voedingsproducten hebben de omzet van de bedrijven opgeblazen, maar achter deze cijfers schuilt een minder rooskleurige realiteit. “De verkoopvolumes van Belgische voedingsbedrijven zijn met drie procent gedaald”, aldus Dembour. De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat de rendabiliteit al verschillende jaren achter elkaar daalt. “Na een dieptepunt zien we de rendabiliteit telkens wel weer opveren, maar die blijft wel op een lager niveau liggen dan de periode ervoor.”

Concurrentiekracht daalt

Bart Buyse, CEO van Fevia, wijst erop dat voedingsbedrijven te maken krijgen met een hele reeks structurele handicaps die wegen op hun concurrentiekracht. “Onze sector wordt geconfronteerd met een loonhandicap van 25 procent ten opzichte van de ons omringende landen en daarbovenop komt nog een onverteerbare fiscale last die de producten duurder maakt”, legt hij uit. Volgens hem gaat het in totaal om twee miljard euro die op deze manier moeten worden doorgerekend aan de consument of die de bedrijven zelf moeten slikken.

“De nieuwe beleidsmaatregelen, zoals de aangekondigde verpakkingstaks of de fiscale hervorming, zullen de concurrentiekracht alleen maar verder aantasten”, luidt het. Uit een voorbeeld van Fevia blijkt dat de heffingen op 1 liter limonade in Frankrijk vandaag nog geen 15 cent bedragen. In Nederland en Duitsland is het bijna 20 cent. In België bedragen de BTW, accijnzen en de verpakkingsheffing samen bijna 30 cent. In de nabije toekomst zal dat bedrag verder stijgen naar meer dan 35 cent wanneer de BTW en verpakkingsheffing verder stijgen en er een taks op zwerfvuil bijkomt. Alle heffingen en taksen samen, wat Fevia “de fiscale lasagne” noemt, stegen tussen 2011 en 2021 van ruim vijf miljard euro naar ruim zeven miljard euro.

Daadkracht overheid

Fevia heeft de federale regering opgeroepen de loonkosten te verlagen door de werkgeversbijdragen aan de RSZ structureel te verlagen. Ook de voedingsindustrie kampt met een loonhandicap van 25% en een ingewikkeld belastingstelsel, waardoor haar producten duurder en minder competitief zijn op internationaal vlak.

De federatie vreest dat een voorgestelde verhoging van de verpakkingstaks met 60 miljoen euro en de belastinghervorming met een verhoging van de btw van 6% naar 9% de situatie nog zou kunnen verergeren.

Grensaankopen

De hoge voedselprijzen hebben de consumenten ertoe aangezet om voor hun boodschappen de grens over te steken. Fevia heeft de autoriteiten opgeroepen de btw op levensmiddelen niet te verhogen en de verpakkingsbijdrage niet te verruimen. De federatie dringt er bij de autoriteiten op aan rekening te houden met grensaankopen, alvorens nieuwe maatregelen voor de sector in te voeren.

Plan van de toekomst

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, heeft een aantal aanbevelingen gedaan aan de Belgische beleidsmakers om de concurrentiepositie van de Belgische voedingsindustrie te versterken en ervoor te zorgen dat Belgische producten betaalbaar blijven ten opzichte van buitenlandse producenten. Enkele van de belangrijkste aanbevelingen zijn:

  1. Belgische producten betaalbaar houden in vergelijking met buitenlandse producenten. Zorg voor duurzaamheidsstimulansen in plaats van nieuwe verpakkingstaksen en houd rekening met grensaankopen voordat nieuwe beleidsmaatregelen worden genomen.
  2. Buitensporige regelgeving en administratieve lasten vermijden.
  3. Zorgen voor betaalbare banen en geschikte werknemers: verminder de werkgeversbijdragen van de RSZ structureel
  4. Versterken van de eerlijke verhoudingen in de voedselketen. Zo kunnen we eerlijke handelspraktijken waarborgen en de agrovoedingssector beschermen tegen wanpraktijken.

Voor een overzicht van de cijfers, klik hier

https://drive.google.com/file/d/1lUFvPhQlNoAy5m3UCllptsQAw9JMnMfs/view?usp=share_link

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*