Fevia stelt ‘Memorandum 2024’ voor: 15 voorstellen voor een duurzame toekomst dankzij een sterke voedingsindustrie

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 stelt Fevia haar memorandum voor. De federatie voor de voedingsindustrie roept de politici op om hun beleid aan te passen en een duurzame toekomst te garanderen, dankzij een sterke voedingsindustrie. Een belangrijk voorstel is om in de komende regeringsperiode de complexe belastingstructuur, ook wel de ‘fiscale lasagne’ genoemd, aan te pakken om eerlijke concurrentie met buitenlandse markten te bevorderen. (Alle voorstellen van het memorandum vindt u onderaan het artikel.)

De voedingsindustrie speelt een zeer belangrijke rol in de economie en de samenleving van ons land. De bedrijven zijn lokale geïntegreerd. De sector is al een aantal jaren de belangrijkste maaksector in België. Vandaar dat Fevia de beleidsmakers oproept om de voedingsindustrie niet uit het oog te verliezen. Fevia hoopt dat de politieke beleidsmakers deze bedrijven willen ondersteunen en een authentiek industrieel beleid willen uitwerken zodat het Belgische voedselecosysteem, de lokale integratie en het concurrentievermogen van de sector worden versterkt.

Memorandum

In zijn verkiezingseisen wijst Fevia op de financiële uitdagingen waar de sector voor staat en benadrukt dat de winstgevendheid onder druk staat. Vier van de tien bedrijven verwachten een verdere daling van de winstgevendheid in de komende zes maanden. De federatie benadrukt het belang van eerlijke concurrentie met buitenlandse markten, met als doel de verschillen in loonkosten aan te pakken en het complexe belastingsysteem te stroomlijnen om de Belgische belastingdruk af te stemmen op die van de buurlanden.

Fevia wijst op het aanzienlijke loonkostennadeel in België in vergelijking met de buurlanden en merkt op dat deze hoge kosten investeerders ontmoedigen en consumenten ertoe aanzetten om aankopen in het buitenland te doen. De federatie schat dat Belgen in de eerste drie kwartalen van het jaar ongeveer 70 miljoen euro over de grens hebben uitgegeven, wat een nadeel is voor Belgische voedingsbedrijven, hun werknemers, consumenten en de overheid.

Fevia pleit voor een consistent beleid en waarschuwt dat een stop-and-go aanpak ondernemerschap en investeringen belemmert. Ze pleiten ook voor de aanstelling van een ‘Minister van Industrie’ in volgende regeringen om de versnippering van verantwoordelijkheden over verschillende beleidsniveaus aan te pakken, met als doel de operaties te stroomlijnen voor een meer coherent en efficiënt bestuur.

Verder wordt in het memorandum van Fevia gewezen op de uitdaging waarmee kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) worden geconfronteerd bij het beheren van de groene transitie als gevolg van de toevloed aan regelgeving en verplichtingen. Ze vragen om de beschikbaarstelling van energiespecialisten om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen energie-efficiënte maatregelen te implementeren.

Tot slot benadrukt Fevia de noodzaak van rechtszekerheid en een stabiel kader. Ze benadrukken dat het belangrijk is dat bedrijven begrijpen welke investeringen in lijn zijn met toekomstig beleid, waarbij snelle verwerving van de benodigde vergunningen en een consistente aanpak nodig zijn om te voorkomen dat ondernemerschap en investeringen worden belemmerd door inconsistent beleid.

De voornaamste punten in het memorandum benadrukken dus vier cruciale aspecten: eerlijke concurrentie met het buitenland, coherentie in beleidsvoering, haalbaarheid van groene transitie en rechtszekerheid voor bedrijfsinvesteringen. Fevia wijst op de moeilijkheden waarmee de voedingsindustrie momenteel wordt geconfronteerd, zoals dalende rendabiliteit, stijgende prijzen en complexe regelgeving.

Fevia focust zich op vier specifieke punten:

 1. Eerlijke concurrentie met het buitenland, waarbij gelijke steun en belastingen voor Belgische voedingsbedrijven worden gevraagd om eerlijke concurrentie te waarborgen.
 2. Coherentie in beleid, met de vraag naar een “minister van industrie” die toezicht houdt op verschillende bevoegdheden en meer samenwerking tussen beleidsniveaus voor een toekomstgericht industrieel beleid.
 3. Haalbaarheid van groene transitie, met een oproep voor ondersteuning van energie-efficiënte maatregelen voor kmo’s.
 4. Rechtszekerheid voor bedrijfsinvesteringen, waarbij Fevia pleit voor een stabiel wettelijk kader om investeringen te ondersteunen en continuïteit te waarborgen.

Anthony Botelberge, voorzitter van Fevia:

“Het is geen geheim dat de onderhandelingen tussen de supermarkten en de producenten moeilijk verlopen. Aangezien een aantal grondstoffen in prijs dalen, verwacht men prijsdalingen van de producenten. Alleen vergeet men dat er ook veel grondstofprijzen gelijk bleven of zelfs stegen. Daarbij komen dan ook de hogere loonkosten en verpakkingskosten en het feit dat producenten de laatste jaren niet al hun kostenstijgingen hebben doorgerekend, maar zwaar hebben ingeboet op hun marge.”​

Het doel is om een beleidskader te creëren waarin de Belgische voedingsindustrie kan floreren, werkgelegenheid kan bieden en hoogwaardige, innovatieve en duurzame voeding kan produceren. Fevia roept op om het Belgische gastronomische erfgoed te koesteren en te garanderen voor de lange termijn

15 punten van het Memorandum 2024

 1. Een op maat gemaakt industrieel beleid voor een duurzame toekomst van de voedingsindustrie

Het vertrouwen van consumenten verdienen

 1. Voeding en dranken steeds veiliger maken
 2. De gezondere keuze makkelijker maken
 3. Consumenten beter informeren over voeding

De groene transitie omarmen en versnellen

 1. CO2-uitstoot verminderen
 2. Efficiënter omgaan met energie
 3. Duurzamer omgaan met water
 4. Verpakkingen duurzamer maken

Futureproof loopbanen stimuleren

 1. Meer talenten aantrekken en ontwikkelen
 2. Jobs betaalbaar en werkbaar houden

Samen waarde creëren

 1. Vooroplopen met innovatie
 2. Meerwaarde creëren met een strategisch handelsbeleid
 3. Ons imago wereldwijd versterken
 4. Eerlijke handelsrelaties bevorderen
 5. De toeleveringsketen verduurzamen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*