Fevia roept regeringen op om de voedingssector te sparen bij het nemen van maatregelen tegen de droogte

Wanneer de kraan dichtgaat, drogen ook de winkelrekken op.” Met deze boodschap wil Fevia, de vereniging van de voedingsindustrie, de aandacht vestigen op de mogelijke gevolgen van de besluiten die de Droogtecommissie zal nemen nu er nog altijd geen regen valt. “Het is goed dat we werken in een kader van bezinning, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat water van essentieel belang is voor onze industrie. Kiezen voor voedselvoorziening is een rationele keuze”, klinkt het.

In juli en augustus viel er 23 millimeter regen in ons land. Het ziet ernaar uit dat 2022 de geschiedenis zal ingaan als de droogste zomer sinds 1833. Voor Fevia is het duidelijk dat we moeten nadenken over hoe we de aanhoudende droogte het hoofd kunnen bieden, zowel op korte als op lange termijn. Politiek gezien ligt de bal momenteel bij de Droogtecommissie in Vlaanderen, die de moeilijke taak heeft de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. In Wallonië is de situatie minder zorgwekkend, maar ook niet rooskleurig”, aldus de voedingsindustrie.

Fevia wijst erop dat levensmiddelenbedrijven zonder watergarantie niet langer de levering van levensmiddelen kunnen garanderen. “Zowel landbouwers als levensmiddelenbedrijven zijn afhankelijk van voldoende water om morgen de winkelschappen te vullen. De voedingsindustrie is dan ook een sleutelsector, zoals tijdens de crisissituatie is gebleken”, aldus Fevia.

Beslissingen

Fevia ziet de invoering van het afwegingskader als een daad van goed bestuur en verantwoordelijkheid. De vereniging hoopt dat geen drastische maatregelen hoeven te worden genomen, maar we moeten voorbereid zijn op een nieuwe langdurige droogte. “En daarbij moeten we de moed hebben om echte beslissingen te nemen. Het feit dat landbouworganisaties voorrang geven aan voedselproductie boven recreatief gebruik is in die zin een evidente keuze.”

Voedingssector is grootste industriële sector van het land

De voedingssector is de grootste werkgever en industriële investeerder in ons land, aldus de vereniging. “Een onderbreking van de watervoorziening zou onverantwoord zijn en gevolgen hebben voor de hele leveringsketen: van het winkelschap tot de velden van onze landbouwers. Naast de gevolgen voor de voedselvoorziening en de sociaal-economische gevolgen, dreigen we veel landbouwgrondstoffen te verliezen, wat weer gevolgen heeft voor het milieu”, aldus Fevia.

Fevia stelt dat water voor een vitale sector als de levensmiddelenindustrie op vele manieren essentieel is: voor de landbouwteelt, maar ook voor de verwerking, als ingrediënt, om te koken, te wassen of te koelen en natuurlijk voor het reinigen van apparatuur en het controleren van de voedselveiligheid. “Een tekort aan water zou ook een nieuwe klap betekenen voor de huidige explosie van kosten voor energie, grondstoffen, vervoer, verpakking en lonen. We moeten ons ervan bewust zijn dat de voedingsindustrie nog steeds een sleutelrol speelt, maar de laatste jaren onder uiterst moeilijke omstandigheden opereert”, waarschuwt de vakorganisatie.

Europa

In dit verband verwijst Fevia naar de aanbeveling van de Europese Commissie in haar recente mededeling “Safe gas for a safe winter”. “De lidstaten moeten in hun noodplannen voor de energiesector rekening houden met essentiële gebruikers, zoals industrieën die bepalend zijn voor de levering van essentiële producten”, aldus de Commissie. In dit verband wordt voedsel uitdrukkelijk als een sociaal kritische sector aangemerkt.

Volgens de voedingssector vormt de droogte zelf een andere uitdaging. “Voor de zoveelste keer op rij veroorzaakt die een daling van de opbrengst en de kwaliteit van de gewassen,” zegt Fevia. “Bij bonen zien we nu al gemiddelde verliezen van 50 procent. Er zijn zelfs percelen waar de boeren niets kunnen oogsten. Dus de voedselketen is al in de problemen door het huidige klimaat. Verdere opgelegde waterbesparingsmaatregelen zouden de situatie alleen maar verergeren.

Watervoetafdruk moet kleiner

Tegelijkertijd vestigt de sector de aandacht op de reeds geleverde inspanningen en de aangegane partnerschappen om minder water te gebruiken en alternatieve waterbronnen te ontwikkelen. Zo voeren steeds meer levensmiddelenbedrijven projecten voor waterhergebruik uit, zodat hun afvalwater kan worden gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit en kan worden hergebruikt, wat een enorme waterbesparing oplevert (zie PepsiCo in Veurne).

Fevia: “Op die manier geven voedingsbedrijven invulling aan de doelstellingen van de routekaart voor duurzaamheid van de Belgische voedingsindustrie. Onze industrie heeft expliciet twee doelen gesteld met betrekking tot het verkleinen van de watervoetafdruk. In deze context bereidt Fevia Vlaanderen ook een Blue Deal voor de hele Vlaamse voedingsindustrie, in het verlengde van de reeds lopende en succesvolle Green Deal Brouwers.

Als het erop aankomt om als industrie te investeren in innovatieve projecten voor duurzaam watergebruik, vaak in samenwerking met (keten)partners, onderzoeksinstellingen en de Vlaamse FOOD Innovatie Cluster, Flanders Food, lopen voedingsbedrijven vaak tegen problemen aan. Er zijn nog veel administratieve hindernissen te overwinnen,” zegt Fevia.

Voezdselvoorziening veilig stellen

Deze inspanningen veranderen echter niets aan het feit dat levensmiddelenbedrijven in staat moeten zijn het hoofd te bieden aan watertekorten, zelfs op korte termijn. “We moeten onze voedselvoorziening kunnen blijven veiligstellen. Om dit te kunnen doen en geen landbouwhulpbronnen verloren te laten gaan, is watervoorziening in de levensmiddelenindustrie nog steeds noodzakelijk”, zegt hij. Fevia benadrukt dat dit het uitgangspunt moet zijn voor het nemen van de nodige maatregelen tegen de droogte. “Daarom doen wij een beroep op de regeringen om aandacht te blijven besteden aan het essentiële karakter van de levensmiddelenindustrie, die zich momenteel in een uiterst precaire situatie bevindt”.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*