Fevia reageert op aanval Test Aankoop: “Voedings-bedrijven ondernemen velerlei acties om voedselverliezen tegen te gaan

In een persbericht over voedselverspilling heeft de consumentenorganisatie Test Aankoop de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van oplossingen om verspilling van voedsel bij consumenten tegen te gaan bij de voedingsindustrie en de retail gelegd. Fevia, de Belgische federatie van de voedingsindustrie, benadrukt dat voedingsbedrijven al jaren actief strijden tegen voedselverspilling. Dat doen ze op tweeledig vlak. In de eigen productie strijden ze tegen verspilling en ten tweede ontwikkelt de voedignsindustrie middelen om de consument te ondersteunen om de verspilling te verminderen. De Food Industry (FI) biedt bijvoorbeeld kleinere porties en hersluitbare verpakkingen aan. In de voedselproductie zelf gaat slechts 1,5% verloren en worden oneetbare restproducten bijna volledig hergebruikt. De Belgische voedingsbedrijven zijn tot slot ook een van de grootste financiers van voedselbanken.

“Het is goed dat veel consumenten sedert de coronacrisis zich nog meer willen inspannen om minder voedsel weg te gooien. Het overgrote deel van het voedselafval is helaas wél afkomstig uit de keuken van de consument. Door onder meer de juiste houdbaarheidsdatum op het etiket te plaatsen, maar ook door de verpakkingen te veranderen, timmert de FI al jaren aan de weg om bij de consument al mogelijke afval te vermijden”, zegt Bart Buysse, CEO van Fevia. “Daarnaast wilt de FI zeker blijven nadenken over innovatieve oplossingen die uitvoerbaar zijn en geen bedreiging vormen voor de voedselveiligheid. We hebben effectieve afspraken gemaakt verdere acties in de komende jaren op te zetten in samenwerking met de hele keten. Maar tegelijkertijd belichten we ook graag het feit dat onze eigen bedrijven erin geslaagd zijn om het voedselverlies tot een absoluut minimum te beperken.

Europese etikettering

Volgens de Ketenroadmap Voedselverlies en het Plan Regal, de Waalse tegenhanger staat de voedingsindustrie in ons land al jaren in de voorste gelederen in de strijd tegen voedselverliezen. De voedselproducenten proberen de consumenten zoveel mogelijk te helpen in de strijd tegen voedselverspilling, te beginnen met de juiste etikettering van de houdbaarheidsdatum. Er wordt echter een systeem op Europees niveau overwogen om deze data nog begrijpelijker te maken. Veel bedrijven hebben ook kleinere porties op de markt gebracht en ook tal van hersluitbare verpakkingen die bovendien makkelijke gebruik toelaten. Ze geven deugdelijke informatie over bewaring en bereiding en zijn innovatief om producten een langere houdbaarheid te garanderen.

Weinig verlies

Uit de gegevens van de Ketenroadmap Voedselverlies blijkt dat de feitelijke voedselverliezen in de levensmiddelenindustrie beperkt blijven tot slechts 1,5% van de totale productie. Dit maakt de voedingsindustrie een van de meest efficiënte schakels in de keten. Levensmiddelenbedrijven zorgen ervoor dat hun organische afvalstromen, die voor 90% bestaan uit oneetbare materialen zoals pulp, schelpen of botten, bijna allemaal een tweede leven krijgen. Deze reststromen worden voornamelijk gebruikt als veevoer. Daarnaast proberen de levensmiddelenbedrijven de 10% eetbare reststromen te hergebruiken. In de afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld veel projecten gestart om innovatieve voedselproducten te ontwikkelen, zoals bloemkoolrijst uit reststromen. Eerder gingen die eetbare reststromen verloren gingen, terwijl die nu voor menselijke consumptie worden ingezet.

Voedselbanken

Fevia gaat verder: “Daarnaast werken veel voedingsbedrijven al jaren nauw samen met sociale initiatieven die gericht zijn op de armen. In 2019 bijvoorbeeld schonken voedselbedrijven tot 4.917 ton voedsel aan voedselbanken. Dit maakt de voedingsindustrie een van de grootste leveranciers aan voedselbanken. Bij Fevia blijven we onze leden aanmoedigen om samen het voortouw te nemen in de strijd tegen honger en voedselverlies! En Fevia onderzoekt alles om dit pad nog verder en beter te bewandelen. “

Bron: Fevia

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*