Fevia en Comeos lanceren een samenwerkingsverband met de overheid om belgische consument bewuster te laten eten

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, en Comeos, de federatie voor handel en diensten, zetten hun inspanningen om bij te dragen tot een evenwichtiger voedingsaanbod op de Belgische markt voort met het “Nutri-Pact: een Coalitie voor Beter Eten”.

Voortbouwend op de lessen die ze getrokken hebben uit hun vorige Convenant Evenwichtige Voeding en de indrukwekkende resultaten in de zuivel- en frisdranksector, breiden de federaties hun aanpak uit en moedigen ze consumenten aan om gezondere voedingskeuzes te maken. Fevia en Comeos pleiten voor samenwerking tussen alle voedselaanbieders en steun van de overheid.

Gezondere voedingskeuzes maken

De strijd tegen overgewicht en obesitas blijft een belangrijke maatschappelijke uitdaging, zelfs in België. Daarom zetten Fevia en Comeos een proactieve stap om hun inspanningen voor een evenwichtiger voedingsaanbod voort te zetten. Ze lanceren het “Nutri-Pact: een Coalitie voor Beter Eten”, met een reeks ambities en engagementen waar hun leden zich de komende jaren op zullen richten. Dit initiatief is de opvolger van het vorige Convenant Evenwichtige Voeding (2012-2020).

In het nieuwe “Nutri-Pact: a Coalition for Better Eating” zetten de leden van Fevia en Comeos hun inspanningen voort om de nutritionele kwaliteit van hun voedingsproducten verder te verbeteren. Dit houdt in:

  • Het benadrukken van de prioriteiten van de Food Based Dietary Guidelines, waaronder het toevoegen van meer volle granen, groenten, fruit, peulvruchten, noten en zaden aan hun productaanbod.
  • Het verminderen van suiker- en zoutgehalte en het verhogen van vezelgehalte in hun producten waar mogelijk, gebaseerd op wetenschappelijke rapporten die door Sciensano zullen worden gepubliceerd. Deze rapporten, Nutri-Track en EUREMO, vergelijken voedingstrends in België en omringende landen.
  • Kleinere porties promoten en de consument sensibiliseren wanneer wijzigingen in de formulering van het product niet haalbaar zijn.

BE4LIFE

Fevia en Comeos introduceren ook een nieuwe dimensie in het Nutri-Pact, met als doel consumenten op drie manieren aan te moedigen gezondere keuzes te maken:

  • Het initiëren van een nudgingproject in 2023, geleid door de nudgingexpert BE4LIFE, om op subtiele wijze gezondere keuzes in de winkelomgeving te promoten en de impact ervan op de keuzes van consumenten te evalueren, met resultaten die in 2024 worden verwacht.
  • Voedingsmiddelenbedrijven aanmoedigen om zich te richten op marketingstrategieën die gezondere opties onder de aandacht brengen.
  • Voedingsmiddelenbedrijven aanmoedigen om extra informatie te verstrekken over de voedingskwaliteit van hun producten, zoals het gebruik van Nutri-Score-etiketten op verpakkingen, om consumenten een beter inzicht te geven in gezondere keuzes.

Fevia en Comeos willen samenwerken met andere voedselaanbieders en de overheid, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een gezondere toekomst. De federaties roepen specifiek de overheid op om de inspanningen van de voedingssector te ondersteunen en een actieve rol te spelen in het overtuigen van consumenten om te kiezen voor een meer evenwichtige levensstijl.

Succesvolle samenwerking tussen de voedingssector en de overheid heeft zich in het verleden al voorgedaan, zoals met het Zoutconvenant (2008-2013). Bewustwordingscampagnes van de overheid om de zoutconsumptie te verminderen, versterkten de inspanningen van de sector op het gebied van herformulering.

Overheid: steun met data, bewustzijnscampagnes, voeding & horeca, lichaamsbeweging & slaap

Fevia en Comeos stellen vier concrete vormen van samenwerking met de overheid voor:

Gegevensverzameling: De overheid kan de voedingssector ondersteunen door regelmatig voedselconsumptiepeilingen uit te voeren om inzicht te krijgen in de eetpatronen van de Belgische bevolking. Ze vragen ook de nodige middelen voor Sciensano om de Nutri-Track en EUREMO-rapporten te publiceren.
Bewustmakingscampagnes: Consumenten via positieve berichtgeving aanmoedigen om geleidelijk meer volle granen, groenten, fruit, peulvruchten, noten en zaden in hun maaltijden op te nemen. Deze productgroepen behoren tot de topprioriteiten van de Voedingsrichtlijnen en bieden het grootste potentieel voor een betere gezondheid.
Bredere samenwerking tussen alle voedingssectoren: de overheid zou bij voorkeur haar focus verbreden naar andere voedingssectoren, zoals restaurants, cateraars en winkeliers, om gezondere keuzes toegankelijker te maken voor consumenten.
Aanpak “Gezondheid in alle beleidsterreinen”: Pleiten voor een alomvattende aanpak door de relevante autoriteiten, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan gezondere voedingspatronen, maar ook aan voldoende lichaamsbeweging, slaap en stressvermindering om een gezondere levensstijl te bevorderen.

Historiek: Convenanct Evenwichtige voeding

Resultaten van het Convenant Evenwichtige Voeding 2012-2020: Een dalende trend in calorie-inname, maar niet zo uitgesproken als verwacht Het nieuwe Nutri-Pact bouwt voort op inzichten en uitkomsten van het vorige Convenant Evenwichtige Voeding. In 2012 lanceerden Fevia en Comeos het Convenant Evenwichtige Voeding en begonnen ze samen met hun leden aan een traject om de energie-inname van consumenten te verlagen. Dit omvatte het aanpassen van productsamenstellingen, het introduceren van innovatieve producten, het verkleinen van porties en het aanpassen van marketingpraktijken. De voedingsbedrijven leverden een substantiële bijdrage aan het verminderen van de calorie-inname, wat resulteerde in een daling van 2% van het aantal kilocalorieën dat in Belgische supermarkten wordt gekocht. Dit komt neer op een gemiddelde vermindering van 39 kcal per persoon per dag. Met name de zuivelsector en de frisdranksector overtroffen hun verbintenissen met respectievelijk 12% minder toegevoegde suikers en 20% minder suiker. Gezien de positieve resultaten in hun sectoren verwachtten Fevia en Comeos dat de dalende trend in calorieaankopen zich zou voortzetten tijdens de looptijd van het convenant. Tegen het einde van het convenant in 2019 vertraagde de daling echter. De federaties concluderen dat consumenten nog niet voldoende hebben gekozen voor gezondere keuzes, waardoor extra maatregelen nodig zijn om hen aan te moedigen. Het Nutri-Pact introduceert een nieuwe reeks engagementen om deze uitdaging aan te gaan.

Meer info: www.nutri-pact.be.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*