Fevia en voedingsindustrie stellen zih grote vragen over terugroepacties inzake ethyleenoxide

De lijst van voedingsmiddelen die worden teruggeroepen wegens de mogelijke aanwezigheid van ethyleenoxide groeit. Volgens Fevia, de vereniging van de voedingsindustrie, tonen deze terugroepingen aan dat ons controlesysteem werkt. “Wij betwijfelen echter of het nodig is om zelfs afgewerkte producten zonder detecteerbare sporen van ethyleenoxide terug te roepen, vooral wanneer dit leidt tot voedselverliezen en de economische impact voor voedingsbedrijven in de miljoenen kan lopen”, zegt Bart Buysse, directeur-generaal van Fevia.

“Belgische voedingsbedrijven voeren systematisch strenge controles uit om ervoor te zorgen dat wat op uw bord belandt, veilig is. Het is praktisch en financieel onmogelijk om de honderden stoffen die in Europa niet zijn toegestaan, systematisch te controleren”, aldus Fevia in een persbericht.

Ethyleenoxide is zo’n product dat in Europa verboden is, maar in andere delen van de wereld, zoals India en de VS, is toegestaan. Als het gedurende lange tijd in grote hoeveelheden wordt ingenomen, zou het kankerverwekkend zijn. Daarom heeft Europa in 2020 snel gehandeld toen uit controles bleek dat sesamzaad uit India ethyleenoxide bevatte.

Europa controleert nu systematisch de helft van zijn voedsel uit India. Bij deze verscherpte controles zijn ook sporen van ethyleenoxide aangetroffen in andere ingrediënten, zoals kurkuma, gember en johannesbroodpitmeel, maar voornamelijk in zeer kleine hoeveelheden. Net als sesamzaad worden deze ingrediënten in een groot aantal levensmiddelen gebruikt en levensmiddelenbedrijven moeten ze nu verwijderen.

“Zowel het FAVV als verschillende toxicologen hebben bevestigd dat de volksgezondheid geen gevaar loopt gezien de extreem lage ethyleenoxidegehaltes”, aldus Fevia, die zich zorgen maakt over de financiële gevolgen van deze terugroepacties.

Kosten in de miljoenen en voedselverliezen

Het is momenteel niet mogelijk de precieze kosten van de terugroepacties te berekenen, maar uit een enquête onder Fevia-leden blijkt dat de impact in de miljoenen zal lopen. “Levensmiddelenbedrijven moeten klanten en consumenten compenseren, producten moeten zo duurzaam mogelijk vernietigd worden en daarna moet de productie opnieuw woren opgestart met met andere grondstoffen. Weinig efficiëntie met opnieuw heel wat kosten! In sommige gevallen dekt de verzekering deze kosten of kunnen bedrijven ze verhalen op leveranciers, maar zelfs dan is de impact nog aanzienlijk. Bovendien gaan alle recalls gepaard met een of andere vorm van voedselverlies”, zegt Bart Buysse, CEO van Fevia.

Herziening van de Europese aanpak

De talrijke terugroepacties zijn het gevolg van een zeer strenge Europese aanpak. Zodra ethyleenoxide in een ingrediënt wordt aangetroffen, moeten levensmiddelenbedrijven het product uit de schappen halen. Zelfs als in het eindproduct geen sporen van ethyleenoxide aantoonbaar zijn.

“Voedselveiligheid is altijd onze topprioriteit, maar nu moeten onze bedrijven producten terugroepen waarbij geen sporen van ethyleenoxide in het eindproduct aantoonbaar zijn. In dit geval is er duidelijk geen gevaar voor de volksgezondheid. Is deze aanpak nog te rechtvaardigen, gezien de voedselverliezen en de enorme kosten? Wij dringen er dan ook op aan dat deze Europese aanpak naar aanleiding van dit incident wordt heroverwogen, hopelijk zo spoedig mogelijk”, aldus Fedvia.

Zie artikel: Terugroepingacties van producten verontreinigd-met-ethyleenoxide

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*