FAVV ontving in 2022 recordaantal klachten over voedselveiligheid

Het Meldpunt voor de Consument van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ontving in 2022 een recordaantal meldingen, met bijna 5.000 klachten en ongeveer 6.600 vragen. Dit komt neer op een gemiddelde van 26 vragen en 20 klachten per dag. Van de 4.998 klachten die het voedselagentschap ontving, werd 50 procent gegrond bevonden tijdens inspecties, volgens het jaarverslag 2022 van FAVV.

Over het algemeen gaf 88 procent van de consumenten die contact opnamen met het agentschap aan tevreden te zijn over de follow-up van hun klacht of vraag. FAVV stelt dat luisteren naar consumenten een effectieve manier blijkt te zijn om de veiligheid van de voedselketen te handhaven, en dat elke klacht bijdraagt aan een grotere voedselveiligheid.

Er werden in totaal 109.666 inspectiebezoeken uitgevoerd (114.486 in 2021) en het comformiteitspercentage (de mate van naleving) bleef hoog: 85,3 procent van de checklists die tijdens de inspecties werden gebruikt, werden conform bevonden (85,7 procent in 2021). Het FAVV verzamelde 70.260 monsters in heel België, gemiddeld 278 monsters per werkdag, en 97,8 procent van de monsters was conform (97,5 procent in 2021).

Straffen en terugroepacties

Wanneer een inbreuk met een risico voor de voedselveiligheid wordt vastgesteld, kan het voedselagentschap verschillende maatregelen nemen. In 2022 leidde dat tot 15.966 waarschuwingen, 10.026 keer een proces-verbaal, de inbeslagname van producten en in 294 gevallen het opleggen van een tijdelijke sluiting.

In samenwerking met voedingsbedrijven werden bijna 400 terugroepacties en waarschuwingen gepubliceerd. Vorig jaar werden 289 producten bij consumenten teruggeroepen. Daarnaast werden 127.402 zendingen geïnspecteerd in (lucht)havens, waarvan meer dan 96 procent de Europese markt betrof

Vogelgriep

Wat vogelgriep betreft, kende 2022 een recordjaar met 29 uitbraken onder pluimvee en vogels. Er werd echter opgemerkt dat dit een “triest record” was, maar minder omvangrijk in vergelijking met andere EU-lidstaten. Bovendien werden in het hele land ongeveer 220 besmette wilde vogels aangetroffen.

Het vogelgriepvirus circuleert nu het hele jaar door. Het FAVV adviseert alle pluimvee- en vogeleigenaren om contact tussen hun eigen dieren en wilde (besmette) vogels te vermijden. Dit kan bijvoorbeeld door het kippenhok af te dekken met netten. Voor professionele dierhouders is het belangrijk om bioveiligheidsmaatregelen strikt na te leven.

Voedselveiligheidsbarometer

De voedselveiligheidsbarometer voor 2022 laat een daling zien van 9,1 procent ten opzichte van 2021. Deze daling wordt grotendeels verklaard door een significante stijging van het aantal meldingen van collectieve voedselinfecties (830 in 2022 ten opzichte van 547 in 2021), waarbij 4.247 personen betrokken waren (ten opzichte van 2.070 in 2021).

Heropleving na Covid-19 en bewustwording stijgt

De stijging van het aantal meldingen kan deels worden toegeschreven aan de hervatting van de activiteiten in diverse voedingssectoren na de COVID-19 pandemie. Daarnaast hebben de verschillende voedselincidenten in 2022 consumenten ongetwijfeld bewuster gemaakt van het belang van voedselveiligheid. Consumenten zijn mogelijk meer geneigd om gevallen van (potentiële) voedselvergiftiging te melden, merkt het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) op.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*