Hoe evolueert het aandeel van alternatieve eiwitten in de markt?

In maart heeft de Boston Consulting Group (BCG) een studie uitgevoerd over de marktevolutie van alternatieven voor dierlijke eiwitten. De studie werd ontwikkeld met de hulp van een aantal vooraanstaande deskundigen van het in Zürich gevestigde beleggingsfonds Blue Horizon, dat zich op dit thema toelegt. Ze willen deze nieuwe industrie beter bekendmaken en tevens advies verstrekken aan producenten die deze markt willen betreden.

De studie is getiteld “Food for thought”, of beter gezegd “stof tot nadenken”. Het biedt een reeks concepten van deze nieuwe trend, “voeding 4.0” genoemd. De Voeding 4.0 wijst naar en houdt verband met de vierde industriële revolutie die gaande is. Om die te bestuderen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste digitale technologieën, de analyse van gegevenspakketten (big data) of instrumenten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Vandaag zijn er voedingsbedrijven in opkomst, met een enorm groeipotentieel. Het is niet nodig om voor of tegen te zijn, maar wel de mogelijkehden te zien. Vanuit het oogpunt van de fokkers of de vleesindustrie zijn er ook mogelijkheden voor transformatie, aanpassing en productie van de basiselementen die worden gebruikt voor de vervaardiging van alternatieve eiwitten.


Positieve claims

De BCG/Blue Horizon-studie maakt het meteen duidelijk: “de voordelen van alternatieve eiwitten liggen voor de hand: gezondere voedingspatronen, minder koolstofemissies en minder bezorgdheid over intensieve veeteeltpraktijken. Een deel van de burgers, die gevoelig zijn voor deze elementen, heeft er reeds voor gekozen hun eiwitdieet geheel of gedeeltelijk te vergroenen. En, zo wordt in de studie opgemerkt, “wat een paar jaar geleden nog een nicheproduct was, is nu een massaverschijnsel geworden”. Dit blijkt uit het recente verschijnen van vlees- en melkvervangers op de menu’s van grote fast-foodketens. Vorig jaar bedroeg de consumptie van alternatieve eiwitten 13 miljoen ton, dat is ongeveer 2% van de jaarlijkse consumptie van 574 miljoen ton vlees, eieren, vis en zuivelproducten.

11% in 2035

Volgens de analyse van de deskundigen van BCG/Blue Horizon zal tegen 2035 een tiende van het vlees, de eieren en het dagelijkse voedsel in de wereld worden geproduceerd op een alternatieve manier die een alternatief vormt voor de conventionele bronnen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een omwenteling is die nog groter zou kunnen zijn, afhankelijk van de ontwikkeling van vier factoren. De studie doet denken aan domino-stenen waarvan de eerste al aan het vallen is. Dit is de bezorgdheid van de burgers over de klimaatverandering en, meer in het algemeen, over de duurzaamheid van hun consumptie, die hen ertoe brengt hun consumptie van dierlijke eiwitten te willen beperken, vooral als dit zonder extra kosten kan gebeuren. Voor beleggers is het heel duidelijk: alle spelers in de financiële wereld hebben het momenteel over hun betrokkenheid bij de naleving van de ESG-regels (milieu-, sociale en governance-criteria). En 85% van de beleggers integreren deze criteria. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de tweede dominosteen valt, zeggen deskundigen. In dit geval is het in het belang van investeerders in bedrijven die zich bezighouden met de bereiding van alternatieve levensmiddelen, om hen te helpen bij de schaalvergroting van de productie en bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe en goedkopere producten. Naarmate de prijzen van alternatieve voedingsmiddelen die van dierlijke eiwitten benaderen, zou het geraamde streefcijfer 11% van de wereldmarkt voor eiwitten bedragen in 2035, oftewel een omzet van 290 miljard dollar.

Misschien zelfs 22% in 2035?

Deze voorzichtige raming zou anders zijn in het geval er een derde dominosteentje eerder valt: dat van de versnelling van de beweging door de komst van startende bedrijven en door de aanhechting van traditionele producenten, gesteund door particuliere fondsen en die van de overheid. Hierdoor zou het marktaandeel van alternatieve eiwitten stijgen tot 16% van de wereldmarkt. Ten slotte zou het laatstgenoemde dominosteentje op zijn beurt kunnen vallen als de regelgevers in actie zouden schieten, door de kosten van CO2 te verhogen en door de overgang van landbouwers naar de basiscomponenten van alternatieve producten te ondersteunen. Het door BCG en Blue Horizon geëvalueerde scenario zou dan gebaseerd zijn op een “vleespiek” (hoogtepunt van de consumptie vóór een daling) in 2025 en een consumptie van alternatieve eiwitten die 22% van de markt vertegenwoordigt tegen 2035.

Lees de studie hier

4 Comments

  1. Heeft er iemand ervaring met eiwit shakes? Ben pas geleden begonnen met intensief sporten en mijn trainer adviseert mij om dagelijks een eiwitshake te nemen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*