Europese biologische markt bereikt 45 miljard euro in 2019

De markt voor biologische producten in Europa blijft groeien. In 2019 groeide het met 8% tot 45 miljard euro. Sommige markten noteerden groeipercentages met dubbele cijfers. In de digitale editie van de BIOFACH presenteren het Onderzoeksinstituut voor biologische landbouw FiBL, het landbouwmarktinformatiebedrijf AMI en hun partners de gegevens van dit jaar over de Europese biologische sector.

In Europa was in 2019 16,5 miljoen hectare landbouwgrond biologisch (EU: 14,6 miljoen hectare). Met bijna 2,4 miljoen hectare blijft Spanje het land met de grootste oppervlakte aan biologische grond in Europa, gevolgd door Frankrijk (2,2 miljoen hectare) en Italië (2,0 miljoen hectare).

Bijna een miljoen hectare biologische landbouwgrond

Het biologische landbouwareaal is in Europa met meer dan 0,9 miljoen hectare toegenomen en in de EU met meer dan 0,8 miljoen hectare, een toename van 5,9% in beide gevallen. De groei was trager dan in 2018, maar hoger dan in de eerste jaren van het vorige decennium. Frankrijk heeft bijna 206.000 hectare meer aangegeven dan in 2018, Oekraïne bijna 159.000 meer en Spanje meer dan 108.000 meer.

In 2019 is 0,9 miljoen hectare biologische landbouwgrond meer aangegeven dan in vergelijking met 2018. Klik hier om de afbeelding te vergroten. Bron: FiBL

Liechtenstein is het land met het hoogste percentage biologische landbouwgrond


In 2019 was biologische landbouwgrond goed voor 3,3% van de totale landbouwgrond in Europa en 8,1% in de Europese Unie. In Europa (en wereldwijd) had Liechtenstein het hoogste percentage biologische landbouwgrond (41,0%), gevolgd door Oostenrijk, het EU-land met het hoogste percentage biologische landbouwgrond (26,1%). Twaalf Europese landen meldden dat ten minste 10% van hun landbouwgrond biologisch is.

Biologische landbouwers in opmars

Er waren bijna 430.000 biologische landbouwers in Europa en bijna 343.000 in de Europese Unie. De hoogste aantallen waren te vinden in Turkije (bijna 74.545) en Italië (70.561). Het aantal producenten is in Europa met 2,8% en in de EU met 5,0% gestegen.

Aanhoudende groei van verwerkers en importeurs

Er waren bijna 82.000 verwerkers in Europa en meer dan 78.000 in de EU. Er waren meer dan 6.500 importeurs in Europa en bijna 5.800 in de EU. Het land met het grootste aantal verwerkers was Italië (bijna 22.000), terwijl Duitsland het grootste aantal importeurs had (meer dan 1.800).

Detailhandelsomzet bereikt 45 miljard euro

De detailhandelsverkopen in Europa werden geraamd op 45 miljard euro (41,4 miljard euro in de EU). De grootste markt was Duitsland (12 miljard euro). De EU is de tweede grootste markt ter wereld voor biologische producten, na de Verenigde Staten (44,7 miljard euro).

Denemarken en Zwitserland hebben in 2019 de hoogste consumptie per hoofd van de bevolking in Europa en de wereld. Klik hier om de afbeelding te vergroten. Bron: FiBL

Gestage groei van de detailhandelsverkopen in 2019

De Europese markt groeide met 8,0%. Van de belangrijkste markten is de groei het grootst in Frankrijk (13,4%). In het decennium 2010-2019 is de waarde van de Europese en EU-markten meer dan verdubbeld.

Europese consumenten geven meer uit aan biologisch voedsel

In Europa geven consumenten per persoon per jaar 56 euro uit aan biologische voeding (EU: 84 euro). De consumentenuitgaven per hoofd van de bevolking voor biologisch voedsel zijn in de afgelopen tien jaar verdubbeld. In 2019 gaven Deense en Zwitserse consumenten het meest uit aan biologische voeding (respectievelijk 344 euro en 338 euro per persoon).

Denemarken heeft het grootste marktaandeel in biologische producten

Over het geheel genomen hebben de Europese landen het grootste aandeel in de verkoop van biologische levensmiddelen op hun respectieve levensmiddelenmarkten. Denemarken heeft het grootste aandeel in de wereldwijde verkoop van biologische levensmiddelen met 12,1% in 2019, gevolgd door Zwitserland met 10,4% en Oostenrijk met 9,3%.

Klik hier om de cijfers voor de wereldmarkt te vergroten. Bron: FiBL

Veelbelovende groei

Volgens Helga Willer, hoofd gegevensverzameling bij FiBL, laten de cijfers voor 2019 een veelbelovende groei zien op biologisch gebied en in de markt. “Het areaal dat aan biologische landbouw wordt gewijd, zal de komende jaren echter verder moeten toenemen om de doelstelling te halen.

Eduardo Cuoco, directeur van IFOAM Organics Europe, vervolgt: “Deze cijfers tonen aan dat de Europese biologische markt het potentieel heeft om tegen 2030 de doelstelling van 25% biologisch areaal te halen, zoals voorgesteld in de EU-strategieën Biodiversiteit en Farm-to-Table. Om dit doel te bereiken heeft de biologische sector beleidsondersteuning op alle niveaus nodig. Dit omvat een goed regelgevingskader, adequate steun in het kader van het GLB – met duidelijke steun voor biologische producten in de nationale strategische actieplannen – en een sterk Europees biologisch actieplan met concrete maatregelen ter ondersteuning van de omschakeling, de marktontwikkeling en de capaciteitsopbouw van de Europese biologische sector. We zullen nauw samenwerken met alle belanghebbenden om instrumenten te ontwikkelen die de groei van de groene sector meten en ondersteunen.”

Versnelde groei in 2020

Diana Schaack, marktanalist bij AMI, voegt hieraan toe: “We kijken nu al uit naar de geconsolideerde marktgegevens voor 2020. Vorig jaar maakte de biologische markt in veel landen een versnelde groei door als gevolg van de pandemie. Als deze tendens aanhoudt, zouden productie en verwerking moeten volgen. De EU-strategie “van boer tot bord” kan deze ontwikkeling met passende maatregelen ondersteunen”.

FiBL en AMI hebben onderzoek verricht naar biologische landbouw in Europa. De gegevensverzameling door FiBL vond plaats in het kader van de Global Organic Farming Survey, die wordt gesteund door het Zwitserse staatssecretariaat voor economische zaken (SECO), het International Trade Centre (ITC), het Coop Sustainability Fund, NürnbergMesse en IFOAM – Organics International.

Meer informatie: www.fibl.org

This post is also available in: Nederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*