Europees voedsel krijgt positief rapport over residuen van bestrijdingsmiddelen

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een analyse van vaak geconsumeerde levensmiddelen gepubliceerd waaruit blijkt dat 2,1% van de monsters residuen van gewasbeschermingsmiddelen bevat die boven de toegestane niveaus liggen. De EFSA heeft echter verklaard dat het onwaarschijnlijk is dat deze residuen een risico vormen voor de gezondheid van de consument. De monsters werden genomen van 12 levensmiddelen, waaronder aubergines, champignons, meloenen, eieren en olijfolie van de eerste persing, waarbij 97,9% van de monsters binnen de wettelijke grenzen viel.

Uit een analyse van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is gebleken dat een selectie van veelgebruikte producten 2,1% meer residuen van bestrijdingsmiddelen bevatte dan toegestaan, waarvan 0,7% te wijten is aan te hoge residuen in grapefruit. Volgens de EFSA is het echter onwaarschijnlijk dat de geteste levensmiddelen een gezondheidsprobleem vormen voor de consument.

In 2021 werden in de Europese Unie 87 863 voedselmonsters verzameld, waarvan 13 845 willekeurig werden gecontroleerd en geanalyseerd in het kader van het gecoördineerde bewakingsprogramma van de EU (EU MACP). Twaalf veel geconsumeerde levensmiddelen werden bemonsterd, zoals aubergines, grapefruit, champignons, meloenen, olijfolie van eerste persing en eieren.

Grapefruit

Uit de analyses bleek dat 97,9 % van de monsters binnen de wettelijke grenswaarden voor residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen bleven. Van deze monsters was 58 % vrij van kwantificeerbare residuen en iets minder dan 40 % bevatte een of meer residuen op of onder het toegestane niveau. 2,1 % van de monsters, d.w.z. 295, bevatte residuen boven de toegestane limieten. Dit is een stijging van 0,7% ten opzichte van 2018.

Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de toegenomen EU-controles. In 2021 meldden de lidstaten ook dat grapefruit uit niet-EU-landen meer residuen van bestrijdingsmiddelen bevatte. Exclusief grapefruit bedroeg het gemiddelde overschrijdingspercentage in 2021 1,4%, hetzelfde niveau als in 2018. Volgens de EFSA is het onwaarschijnlijk dat het in 2021 geteste voedsel een gezondheidsprobleem voor de consument oplevert.

Zie voor meer informatie de infographic van EFSA.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*