EU wil wetgeving voor genetisch aangepaste groenten en fruit versoepelen

De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel bekendgemaakt om de nieuwe generatie genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) makkelijker op de markt toe laten. Het moet de regelgeving rond nieuwe genoomtechnieken (NGT’s) versoepelen, waardoor de nieuwe generatie genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) gemakkelijker op de markt kunnen worden gebracht. Een maatregel ter bevordering van een gezond leefmilieu en de voedselzekerheid. Niet iedereen is het daarmee eens.

NGT’s, zoals de CRISPR/Cas9-techniek, stellen wetenschappers in staat om gerichte en precieze genetische veranderingen aan te brengen in gewassen, zonder dat er vreemd DNA wordt ingebracht. Volgens de Europese Commissie kunnen deze technieken bijdragen aan klimaatbestendige gewassen, minder gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, en een hogere opbrengst. Het voorstel is bedoeld om de voedselzekerheid te waarborgen en een gezond leefmilieu te bevorderen.

Duidelijkheid ter bescherming van landbouwers

Er is echter discussie over de mogelijke gevolgen, zoals de concentratie van de markt in handen van grote multinationals en de bescherming van patenten. Sommigen benadrukken dat er een duidelijk en flexibel kader moet zijn om de diversiteit aan zaden te behouden en boeren keuzemogelijkheden te bieden. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

Twee categorieën NGT’s

In het wetsvoorstel van de Europese Commissie worden planten verkregen via nieuwe genoomtechnieken (NGT’s) ingedeeld in twee categorieën. NGT-planten die vergelijkbaar zijn met natuurlijk voorkomende of conventionele planten zouden niet door het uitgebreide proces van de ggo-richtlijn hoeven te gaan, terwijl NGT-planten met complexere modificaties wel aan strengere regels zouden moeten blijven voldoen.

Eindproducten zonder ggo-label

Het voorstel stelt dat eindproducten met een nieuw toegelaten ggo niet gelabeld hoeven te worden, maar alle zaden zouden wel een ggo-label krijgen. De Europese Commissie benadrukt dat de wetsvoorstellen zorgen voor transparantie en robuust toezicht op economische, ecologische en sociale gevolgen van NGT-producten.

Ophef en controverse

Het wetsvoorstel heeft echter geleid tot controverse. Volgens Friends of Earth, een internationaal netwerk van milieubewegingen en campagnegroep Corporate Europe Observatory zegt de Commissie ten onrechte dat de deregulering van nieuwe ggo’s zal helpen bij het behalen van de EU Green Deal doelstellingen. “Deze beweringen zijn uitsluitend gebaseerd op beweringen van de industrie in plaats van echt bewijs. Deze deregulering werd aangedreven door de biotech multinationals met een aantal onderzoekers”, aldus Corporate Europe Observatory.Milieubewegingen en organisaties uiten bezorgdheid over de deregulering van nieuwe ggo’s en stellen dat het voorstel de consumentenrechten en het milieu in gevaar brengt. Er zijn zorgen over de interactie van nieuwe ggo’s met bestuivers zoals bijen, en het gebrek aan traceerbaarheid van genetisch gemodificeerde organismen in de productieketen. Ook wordt gewaarschuwd voor het monopoliseren van patenten op genetisch materiaal door enkele grote bedrijven. IFOAM Organics Europe keurt het voorstel af en roept op om ten minste de traceerbaarheid van ggo’s in stand te houden om veredelaars en boeren te beschermen tegen patenten.

Het uiteindelijke wetsvoorstel moet worden goedgekeurd door de Raad (de verschillende lidstaten) en het Europees Parlement.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*