EU-Wetsvoorstel moet leiden tot herziening gecombineerd vervoer

De Europese Commissie heeft op 8 november 2023 een voorstel ingediend om het gecombineerd vervoer te herzien, als onderdeel van haar bredere inspanning om het vrachtvervoer duurzamer te maken. Dit voorstel wil het concurrentievermogen van intermodaal vrachtvervoer verbeteren door de flexibiliteit van wegvervoer te combineren met milieuvriendelijkere modaliteiten zoals spoorvervoer, binnenvaart of zeevervoer. Het is het laatste onderdeel van het pakket “vergroening van het goederenvervoer”, dat oorspronkelijk in juli werd voorgesteld.

De belangrijkste kenmerken van het voorstel zijn

  • Alle intermodaal transport vrijstellen van goedkeuringen en quota.
  • Lidstaten verplichten om een nationaal kader op te stellen voor het inzetten van intermodaal vervoer.
  • Invoering van transparantie-eisen voor overslagterminals om potentiële klanten gemakkelijk toegang te geven tot informatie over beschikbare diensten.
  • Het toestaan van een uitzondering (op het gehele grondgebied van de EU) op het verbod op weekend-, vakantie- en nachtvervoer voor korteafstandstransporten binnen het intermodaal vervoer, met als doel de capaciteit van overslagterminals beter te waarborgen.
  • Het opleggen van een doelstelling aan lidstaten om de kosten van gecombineerd vervoer van deur tot deur binnen zeven jaar met ten minste 10% te verlagen.
  • Invoering van een berekeningsinstrument waarmee vervoerders kunnen beoordelen of zij in aanmerking komen voor steun.

Het voorstel gaat nu naar de Raad en het Europees Parlement voor behandeling volgens de standaard wetgevingsprocedure.

Lees het voorstel hier na

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*