EU verlengt handelsliberalisering met Oekraïne

De Europese Unie (EU) heeft de schorsing van invoerrechten, quota en handelsbeschermingsmaatregelen voor Oekraïense producten met ten minste een jaar verlengd. Deze maatregel is bedoeld om de handelsbetrekkingen van Oekraïne met de EU te ondersteunen en de Oekraïense economie te helpen stabiliseren in de moeilijke omstandigheden na de Russische invasie en de daaropvolgende schade aan de productiecapaciteit en infrastructuur van het land.

De Russische inval in Oekraïne had aanzienlijke gevolgen voor de mondiale voedselvoorziening. Zij leidde met name tot een daling van de productiecapaciteit in Oekraïne en een massale vernietiging van de Oekraïense infrastructuur, wat ernstige gevolgen had voor de buitenlandse handel. De Europese Unie heeft daarom besloten de heffing van rechten op Oekraïense producten tijdelijk op te schorten. Ook de inning van antidumpingrechten en de toepassing van bepaalde invoerbepalingen werden opgeschort.

Uit het besluit van de EU om deze maatregelen te verlengen tot juni 2024 blijkt dat zij Oekraïne politiek en economisch steunt. De EU benadrukt echter ook dat haar interne markt moet worden beschermd tegen een buitensporige instroom van bepaalde landbouwproducten. Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van sommige lidstaten over de verzadiging van hun markten met Oekraïense graaninvoer, heeft de Europese Commissie een akkoord bereikt met vijf Oost-Europese landen. Deze landen hebben hun invoerbeperkingen voor Oekraïens graan opgeheven in ruil voor uitzonderlijke vrijwaringsmaatregelen en 100 miljoen euro steun voor de getroffen landbouwers.

Belgische vereniging voor Pluimvee

De uitbreiding van de liberaliseringsmaatregelen heeft echter tot bezorgdheid geleid bij sommige belanghebbenden, zoals de Belgische Vereniging voor Pluimvee. Volgens hen heeft de liberalisering geleid tot de invoer van Oekraïens kippenvlees en eieren die niet aan de Europese normen voldoen. Zij wijzen met name op de kwestie van de Oekraïense kooieieren, aangezien de EU eieren in batterijen al meer dan tien jaar verbiedt. Hoewel de invoer was toegestaan in het kader van specifieke quota, wijzen berichten op een aanzienlijke toename van de invoer van Oekraïense eieren sinds de opheffing van de quota. De Nederlandse Landsbond Pluimvee waarschuwt dat de instroom van Oekraïense eieren de Europese markt onder druk zet en is teleurgesteld dat de bestaande quota niet zijn gehandhaafd.

Ook maken zij zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de eierprijzen, aangezien de gunstige prijzen van de afgelopen jaren werden beïnvloed door de uitbraak van de vogelgriep, die de markt verstoorde. Nu de vogelgriep onder controle is, vrezen zij dat een onbeperkte Oekraïense invoer een zichtbaar effect op de prijzen zou kunnen hebben. Volgens hen hadden de bestaande, vooroorlogse quota moeten worden gehandhaafd om deze problemen aan te pakken.

De toestroom van Oekraïners heeft onze markt flink onder druk gezet”, aldus Chombaere van de Landsbond Pluimvee. “De Europese Commissie weerlegt dit door te wijzen op de huidige gunstige eierprijzen. Wij hebben echter onze bedenkingen bij deze logica. De positieve eierprijzen zijn het gevolg van een pervers effect van de vogelgriep. De markt is verstoord en is na jaren van zeer lage prijzen weer gunstig geworden.

“Maar inmiddels lijkt de vogelgriep onder controle en we vrezen dat onbeperkte invoer uit Oekraïne de prijzen sterk zal beïnvloeden. Wij betreuren dat de vooroorlogse quota niet zijn gehandhaafd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*