EU-landbouwcommissaris verlangt transparantie van ganse voedselketen

Nadat de Europese Commissie oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen verbood en de positie van primaire producenten versterkte via verbeteringen aan de bestaande regelgeving, stelt landbouwcommissaris Phil Hogan nu het derde onderdeel voor. Hij komt met een voorstel voor nieuwe regels om de prijsevolutie van voedingsproducten bij te houden, van bij de landbouwer tot in het winkelrek. Over de ontwikkelingen op landbouwmarkten is reeds veel informatie publiek beschikbaar. Op het niveau van voedselverwerking en handel is de transparantie veel kleiner of zelfs onbestaande. “De zwarte doos gaat open”, belooft Hogan.

De Europese Commissie wil meer transparantie over de manier waarop prijzen in de voedingssector tot stand komen. EU-commissaris Phil Hogan komt daarom met een voorstel op grond waarvan cruciale informatie beschikbaar zal worden gesteld over de prijsvorming in de verschillende stadia van de agrovoedingsketen. Consumenten moeten weten hoe de prijs van het voedsel dat ze kopen tot stand is gekomen, vindt Hogan.

Vertrouwen neemt dan toe

Verschillen tussen aankoop- en verkoopprijs kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door de kost van vervoer, verzekering of opslag, maar dat weet de consument vaak niet. Meer transparantie in de totstandkoming van die prijzen kan het vertrouwen in de markt versterken, meent hij. Tegelijkertijd kunnen beter geïnformeerde bedrijven betere beslissingen nemen en beter concurreren op de wereldmarkt. De vraag voor meer marktinformatie en -transparantie ging vooral uit van de landbouwsector.

Problemen met data

Concreet stelt Hogan voor om de prijstransparantie voor vlees, eieren, zuivel, groenten, fruit, akkerbouwgewassen, suiker en olijfolie te verhogen. De gegevens komen uit bestaande dataverzameling want lidstaten rapporteren al langer over de landbouwmarkten aan de Commissie. Alleen krijgen die data nu een breder toepassingsgebied, legt Hogan uit. Elke lidstaat is zelf verantwoordelijk voor de verzameling van de prijsgegevens. De Commissie maakt ze daarna beschikbaar op haar dataportaal voor agrovoedingsmiddelen en de EU-markobservatoria.

Veelbetekend is volgende zin uit het persbericht: “Het is essentieel dat de door de lidstaten verstrekte informatie accuraat is en op tijd komt.” Dat is al eerder een probleem gebleken waar goede intenties van de Commissie op spaak lopen. Ook vermeldenswaard is de aanbeveling aan de EU-lidstaten om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven beperkt te houden door zich niet te richten op de kleine en middelgrote bedrijven.

Eerlijker en evenwichtiger

Hogan verwacht dat meer markttransparantie zal bijdragen aan het eerlijker en evenwichtiger maken van de voedselketen. De asymmetrie in de beschikbaarheid van marktinformatie is al langer een doorn in het oog van landbouworganisaties. Dit verzwakt de positie van landbouwers tegenover hun afnemers, en holt hun vertrouwen in een eerlijke behandeling uit. De EU-commissaris belooft dat hij “de zwarte doos” open zal maken.

Aanbeveling Taskforce worden zo uitgewerkt

Het jongste voorstel van de Commissie komt bovenop een aantal eerdere hervormingen, brengt Hogan in herinnering. Eerder pakte ze ook al oneerlijke handelspraktijken aan en nam ze maatregelen om de positie van primaire producenten te versterken via de omnibusverordening waarmee bestaande regelgeving werd aangepast. Al deze initiatieven geven gevolg aan de aanbevelingen die de Taskforce landbouwmarkten onder leiding van Cees Veerman deed.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*