EU geeft Agronutris toelating om insecten voor menselijke consumptie op de markt te brengen


Op 4 mei 2021 hebben de lidstaten van de Europese Unie het groene licht gegeven aan Agronutris voor de commercialisering van producten op basis van insecten bestemd voor menselijke consumptie.
Agronutris wordt daarmee de eerste Europese onderneming die een vergunning krijgt om insecten op de Europese markt te brengen.

Deze toelating volgt op de indiening van een Novel Food-aanvraag door Agronutris begin 2018 en het gunstige advies van de EFSA1 verkregen in januari 2021, waarin wordt geconcludeerd dat Tenebrio Molitor, gekweekt en geproduceerd volgens de Agronutris-procesnormen, een veilig voedingsmiddel is voor menselijke consumptie.

Deze stemming is de laatste stap in het toelatingsproces dat enkele jaren geleden door het bedrijf in gang is gezet. De bekendmaking van dit besluit in het Europese Publicatieblad over enkele weken zal de definitieve inwerkingtreding ervan inluiden.De verordening biedt de mogelijkheid Tenebrio Molitor in zijn geheel gedehydrateerde vorm of in poedervorm, verwerkt tot een maximum van 10%, in verwerkte producten te verkopen. Deze kunnen dan de vorm aannemen van energierepen, koekjes, kant-en-klaarmaaltijden of deegbereidingen.


Een doorbraak voor de hele sector

” Agronutris is er trots op de eerste insectenproducent te zijn die de veiligheid en voedingswaarde van zijn insecten heeft aangetoond en zo een wettelijke toelating heeft gekregen om insecten als ingrediënten in heel Europa op de markt te brengen. ” vertelt Cédric Auriol, mede-oprichter van Agronutris. “Sinds 2018 heeft de nieuwe Novel Food2-verordening de handelsvergunningen voor nieuwe voedingsmiddelen op Europees niveau geharmoniseerd, waaronder insecten. Altijd avant-gardistisch, heeft Agronutris al vroeg de goedkeuring aangevraagd.”


Vandaag is het beloond voor de geleverde inspanningen om ongekende wetenschappelijke gegevens te verkrijgen over het kweken en verwerken van de meelworm. In overeenstemming met het mechanisme voor gegevensbescherming waarin de Europese wetgeving inzake nieuwe voedingsmiddelen voorziet, geniet Agronutris dus 5 jaar exclusiviteit om zijn producten in Europa op de markt te brengen. Cédric Auriol, medeoprichter van Agronutris: ” Het groene licht dat door de EU-lidstaten is gegeven, betekent een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf, maar ook voor de insectenproductiesector in zijn geheel. “

Deze toelating komt ook ten goede aan bedrijven die de door Agronutris ontwikkelde ingrediënten willen gebruiken bij de vervaardiging van hun eigen producten, waardoor de verkoop in Europa van voedingsmiddelen op basis van gedroogde Tenebrio Molitor wordt vergemakkelijkt.

Andere ondernemingen die insecten produceren, moeten Agronutris toestemming vragen voor het gebruik van haar procedé om te voldoen aan de kenmerken die in de verordeningen zijn beschreven. Tenslotte opent het verkrijgen van deze goedkeuring de weg naar een bredere marketing van eetbare insecten in Europa, voor alle producenten die hun eigen vergunning wensen te verkrijgen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*