EU dan toch bereid om marktmaatregelen te activeren

De Europese Commissie zou dan toch bereid zijn om marktmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector te nemen. Dat laten de Belgische landbouwministers Hilde Crevits (CD&V), Denis Ducarme (MR) en Willy Borsus (MR) weten na een videoconferentie met Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. De commissaris werkt aan een concreet voorstel om tegemoet te komen aan een aantal sectoren in nood, zoals de ondersteuning van de private opslag voor zuivelproducten.

Vorige week raakte bekend dat de eurocommissaris geen budget heeft voor extra steun aan de land- en tuinbouw naar aanleiding van de coronacrisis. Boerenbond reageerde toen bijzonder boos. “Het is stuitend dat enig antwoord richting de landbouwsector vanuit Europa uitblijft”, klonk het toen nog. De landbouworganisatie zei een doortastend optreden richting landbouwsector te verwachten. “De ‘ieder lost het maar voor zichzelf op’ aanpak dreigt de concurrentie in de eengemaakte Europese markt ernstig te verstoren.”

Doorbraak

Gezien in ons land een aantal land- en tuinbouwsectoren bijzonder zwaar getroffen zijn door de crisis, zoals de sierteelt- en de aardappelsector, drongen onze bevoegde ministers al langer aan op de Europese inzet van een aantal marktmaatregelen. Een nieuw bilateraal overleg tussen de Vlaamse, de Waalse en de federale landbouwminister enerzijds en de EU-landbouwcommissaris Wojciechowski anderzijds, lijkt nu toch voor een doorbraak gezorgd te hebben, zo laten de drie ministers in een gezamenlijk persbericht weten.

Vermijden van dalende prijzen

“We hebben de Poolse eurocommissaris erop gewezen dat landbouwers een essentiële rol spelen in deze crisisperiode als eerste schakel in de voedselketen. Door hun werk voor te zetten, dragen zij bij aan het vermijden van het risico op voedseltekorten. Zij verdienen absoluut onze steun”, aldus minister Ducarme. Volgens hem reageerde Wojciechowski positief op de vraag van België om marktondersteunende maatregelen te activeren. “Zij zullen de landbouwers toelaten een ineenstorting van de prijzen te vermijden”, aldus nog Ducarme.

De aardappelsector, de pluimveesector, de zuivelsector en de vleessector

Minister Crevits laat weten dat snelheid nu belangrijk is. “We hebben gevraagd om snel de nodige maatregelen te nemen en budgetten vrij te maken. Dat is belangrijk voor een aantal sectoren die in een bijzonder moeilijke situatie zijn terecht gekomen, zoals de sierteelt, de aardappelsector, de pluimveesector, de zuivelsector en de vleessector”, stelt ze. Volgens Crevits moet Europa in een opkoopregeling voorzien zodat producten die niet tijdig verkocht geraken, van de markt gehaald kunnen worden en alsnog gratis kunnen bedeeld worden via de voedselbanken.

Melkproductie doen dalen, markt in Europa open houden

Waals landbouwminister Willy Borsus ziet vooral problemen in de melk-, vlees- en suikersector. “Voor de melkveehouderij heb ik gevraagd om maatregelen te nemen, zoals een vrijwillige en betaalde gedeeltelijke productievermindering. Voor de rundveehouderij is het nodig om de Europese grenzen open te houden, private opslag te voorzien en een bijkomend budget te mobiliseren voor de bevordering van de handel in de interne markt. Tot slot moet de wereldmarkt voor suiker nauwlettend in de gaten worden gehouden en moeten we klaar staan om tot actie over te gaan. De landbouw mag niet vergeten worden bij crisis- en relancemaatregelen”, benadrukte hij.

Opkoopmaatregelen voor aardappelsector en markttoezicht

Concreet vroegen de drie landbouwministers aan eurocommissaris Wojciechowski om de ondersteuning van de private opslag van zuivelproducten. Daarnaast willen ze de dat er ook een opkoopregeling komt voor de sierteelt en de aardappelsector om hun leefbaarheid te garanderen. Ze hebben ook gevraagd om in markttoezicht te voorzien, vooral in de sectoren die afhangen van de export, zoals vlees, suiker, aardappelen en zuivelproducten. “Dat is belangrijk om tijdelijke maatregelen te kunnen activeren zodra dat nodig is, bijvoorbeeld in geval van een prijsdaling”, luidt het.

Voeselautonomie garanderen

Tot slot hebben de drie bevoegde ministers van ons land ook het belang benadrukt van een solide voedselbevoorradingsketen. “Deze crisis herinnert ons er immers aan dat het belangrijk is dat de land- en tuinbouwsector ondersteund wordt door alle bestuursniveaus om onze voedselautonomie te garanderen”, stellen ze. Argumenten waar de Pool blijkbaar oren naar had. Hij gaf aan om snel met een aantal concrete voorstellen voor marktmaatregelen te komen.

Allereeste zijn sierteelt en aardappelsector

Ook Boerenbond zegt tevreden te zijn met deze kentering. “Deze beslissing is een zeer positief signaal naar de getroffen land- en tuinbouwsector”, zegt voorzitter Sonja De Becker. “De allerhoogste prioriteit nu zijn de sierteeltsector en de aardappelsector. Voor hen moeten nu eerst en vooral maatregelen worden geactiveerd”, voegt ze toe.

Bron: VILT

Beeld: Twitter @crevits

This post is also available in: Français

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*