Enquête moet EU meer bijbrengen over allerlei aspecten aangaande de gezondheidstaksen in de diverse lidstaten

De enquête gaat over de gezondheidstaksen en heeft als doel de standpunten van belanghebbenden te verzamelen over de verschillende kwesties met betrekking tot die gezondheidstaksen. De studie moet de Europese Commissie in staat stellen om de doeltreffendheid van de bestaande belastingen in de EU op voedingsmiddelen met HFSS (HFSS is met een hoog vet-, suiker- of zoutgehalte), te analyseren.

De enquête overspant de economische en sociale effecten, de gezondheidseffecten van gezondheidstaksen en de doeltreffendheid van taksen bij het voeren van een volksgezondheidsbeleid.

Waarom wordt deze enquête gehouden?

De enquête wordt gehouden omdat het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie (DG TAXUD) een studie wil uitvoeren naar gezondheidstaksen, om best practices te vinden in de lidstaten over tal van zaken zoals het genereren van inkomsten, gedragsverandering bij de consument, gezondheidseffecten, herverdelingseffecten en interne marktaspecten. De studie moet de Europese Commissie in staat stellen om de doeltreffendheid van de bestaande belastingen in de EU op voedingsmiddelen met HFSS te analyseren, waaronder met suiker gezoete dranken, met de nadruk op accijnzen.

Wie kan deelnemen aan de enquête?

Iedereen kan deelnemen aan de enquête, ongeacht of hij of zij een belanghebbende is of niet. De enquête is bedoeld om een breed scala aan meningen en perspectieven te verzamelen.

Hoe lang duurt het om de enquête in te vullen?

Het invullen van de enquête duurt naar schatting 20 tot 30 minuten. Respondenten hoeven de vragen niet in één keer te beantwoorden, noch op alle vragen te antwoorden.

Wat is de deadline om de enquête in te vullen?

De deadline om de enquête in te vullen is 3 april.

Vul de enquêt hier in!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*