Eindelijk meer jongeren naar het technisch onderwijs!

Het aantal Vlaamse leerlingen in het technisch secundair onderwijs (Tso) zal licht stijgen tot 92.000 leerlingen in het schooljaar 2021-2022. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is 31,1 procent van het totale aantal studenten, tegen 30,4 procent het jaar daarvoor. De stijging is vooral merkbaar in het eerste jaar van de tweede graad (derde cyclus van het middelbaar onderwijs). Het aantal Tso-leerlingen steeg van 27,1 % tot 30,5 %. De technologievereniging Agoria waarschuwt om niet te vroeg te juichen

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) schrijft dit vooral toe aan het gevoerde beleid. “De Vlaamse economie heeft behoefte aan meer leerlingen en technisch geschoolde profielen. Het is belangrijk dat meer jongeren deelnemen aan de gedegen opleidingsprogramma’s van tso en bso. Wij bevorderen dit actief, bijvoorbeeld door aso-scholen de mogelijkheid te bieden tso-onderwerpen te programmeren.”

Vraag is of die trend zich zal verder zetten? Onderwijsorganisaties zeggen te wachten op de inschrijvingsgegevens van volgend jaar.

Modernisering van het onderwijs?

Als mogelijke verklaring wijst het Centraal Bureau voor de Statistiek op de modernisering van het secundair onderwijs met een breder eerste jaar, waar leerlingen in de eerste twee jaar nog geen grote keuze moeten hebben. Deze modernisering, die vanaf 2019 jaar na jaar werd ingevoerd, heeft vorig jaar het eerste jaar van de tweede graad bereikt bereikt.

De bedoeling van deze modernisering was zeker om de technische diploma’s een duidelijker profiel te geven,” legt Filip Moons, onderzoeker aan de UAntwerpen, uit. Na de eerste graad moeten de studenten kiezen tussen een opleiding die hen voorbereidt op het Universitair Onderwijs enerzijds en de arbeidsmarkt of het Hoger Onderwijs anderzijds. Bovendien is de lat in het aso hoger gelegd, waardoor de minder grote doorstroming van leerlingen niet abnormaal is.

De overgang van aso naar tso was onvermijdelijk,” zegt onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven). Uit de cijfers voor eind 2020 blijkt dat het aantal studenten dat na de jaarwisseling is overgestapt van aso naar tso met 5,3 procent is gestegen, terwijl het aantal studenten in aso-programma’s met 6 procent is gedaald.

Gevolgen van de pandemie?

Moons en De Witte zijn er huiverig voor om deze ontwikkeling uitsluitend toe te schrijven aan de modernisering van het onderwijs. De pandemie speelde een belangrijke rol. Zo kregen sommige studenten het voordeel van de twijfel om alsnog met aso aan te vangen. In het tweede jaar gingen sommigen van hen naar Tso. Bovendien verergerden de schoolsluitingen de leerachterstand en leidden zij tot een algemene daling van het onderwijsniveau”.

Moons wijst er ook op dat de schommelingen slechts gedurende één jaar zichtbaar waren, wat betekent dat toevalligheden ook een rol kunnen spelen.

Agoria vreest dat dit geen trendbreuk is

De technologievereniging Agoria waarschuwt om niet te vroeg te juichen! “Dit is een stijging op macroniveau,” zegt Vickie Dekocker, onderwijs- en arbeidsmarktexpert. Dit mag echter niet verhullen dat er nog steeds plaatselijke scholen zijn waar het technisch onderwijs dreigt te verdwijnen als gevolg van een tekort aan leerlingen en leerkrachten. Het gebrek aan technische profielen op de arbeidsmarkt – van lassers, computerspecialisten tot mecaniciens – blijft een probleem. We moeten niet denken dat dit probleem straks is opgelost.

Foto: Pxhere

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*