Effect van de pandemie op de comerciële recycling

 RCP publiceerde eind september de resultaten van hun tweede onderzoek Love Recycling. Het eerste onderzoek, uitgevoerd aan het begin van 2020, heeft nieuwe inzichten verschaft in een belangrijk onderdeel van het bedrijfsleven. In verband met het voortdurende streven naar duurzaamheid in alle aspecten van zakelijke activiteiten werd er met grote belangstelling naar de op Europa en op het VK gerichte rapporten uitgekeken door Europese bedrijven, ongeacht hun omvang.

Sindsdien zijn als gevolg van de lockdown enkele sectoren volledig op slot gegaan en hebben andere te maken gehad met grotere operationele druk. Dit heeft tot grotere hoeveelheden afval geleid, zoals gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Het effect van de pandemie op commerciële recycling en afvalbeheer is echter minder aan bod gekomen, minder uitgebreid beoordeeld maar het is wel een belangrijk oorzaak van commerciële verstoring. 

Lockdown

In de tweede fase van het onderzoek, die plaatsvond tussen juli en september, hebben wij geprobeerd te achterhalen hoe praktijken inzake commercieel afval en recycling zijn verstoord door de pandemie, welke nieuwe prioriteiten er zijn gesteld en wat het specifieke effect van de lockdown is geweest (en van de periode daarna) op de dagelijkse gang van zaken en ook op de plannen voor de langere termijn. 

Het rapport bevat enkele interessante resultaten: 

  • 56% van de respondenten zei dat hun recyclingpraktijken waren beïnvloed door de pandemie
  • 30% van de bedrijven gaf aan dat recycling belangrijker was geworden vanwege de pandemie
  • Bijna driekwart van de bedrijven gaf te kennen dat hun huidige recyclingpogingen niet altijd succes hebben
  • 86% van de bedrijven zei dat ze meer aandacht zullen geven aan recycling in de komende jaren 
  • Het aantal bedrijven dat speciale afvoerregelingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen hanteert is misschien slechts 20%

Terwijl bedrijven zich blijven aanpassen aan nieuwe scenario’s en praktijken in hun heropeningsfase, kunnen wij ons op grond van de bevindingen in dit rapport een beeld vormen van wat ze hebben geprioriteerd en wat er nog moet gebeuren.  

Hinder

Paul Jakeway, Head of Marketing, Rubbermaid Commercial Products EMEA, zei: “Commerciële recycling is een project op lange termijn dat zich ontwikkelt en verandert in de loop der tijd. Bij grote verstoringen zoals deze pandemie is er een reële kans dat vooruitgang wordt gehinderd of dat bedrijven zelfs worden teruggeworpen.”

“In het kader van het onderzoeksproject Love Recycling hebben wij met meer dan 1000 Europese bedrijven, groot en klein, samengewerkt. Bij ons eerste onderzoek wilden wij zien wat de algehele staat van commerciële recycling was in Europa. Daarop voortbordurend hebben wij in het tweede en meer specifieke onderzoek de kans gehad om vast te stellen wat er is veranderd gedurende en na de lockdown.”

Aanpassingen

“De bedrijven waarmee we hebben gesproken verkeren over het algemeen nog steeds in de fase van aanpassing aan veranderingen die de pandemie met zich mee heeft gebracht, maar aangezien 86% van de bedrijven het voornemen heeft zich in de komende jaren meer te richten op deze kwestie, zijn we optimistisch gestemd en verwachten we dat commerciële recycling zich zal blijven ontwikkelen ondanks de verstoringen.”

In de resterende maanden van 2020 en gedurende 2021 verwachten Europese bedrijven hun activiteiten te hervatten en terug te keren naar een bedrijfsvoering op het niveau van voor de pandemie. Bedrijven kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken om recyclingprocessen te implementeren en te verbeteren in hun faciliteiten, om hun duurzaamheid te ontwikkelen en meer te doen om het effect van hun zakelijke activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken. Het tweede onderzoek Love Recycling betreft specifiek de belangrijkste gebieden van afvalbeheer waarop bedrijven zich horen te richten en verschaft inzicht in de manier waarop bedrijven met succes kunnen recyclen.

Blijft belangrijk item

U kunt ‘The Changing Face of Commercial Recycling in Europe (part 2)’ (Het veranderende aanzien van commerciële recycling in Europa (deel 2)) gratis downloaden vanaf loverecycling.com, samen met de rapporten met betrekking tot Europa van het eerste onderzoek Love Recycling. 

RCP is een vooraanstaande mondiale aanbieder van producten voor recycling en afvalbeheer. Het uitgebreide assortiment van duurzame en innovatieve producten voldoet aan de behoeften aan duurzaamheid van bedrijven ongeacht hun omvang, in uiteenlopende bedrijfstakken. De hulpbronnen en leidraden van RCP helpen bedrijven bij de implementatie van beste praktijken. RCP blijft bronnen inzetten voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijven die meer willen recyclen. 

Laten we dit samen doen.

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS (RCP) PUBLICEERT HET RAPPORT OVER LOVE RECYCLING DEEL TWEE – EEN ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN DE PANDEMIE OP COMMERCIËLE RECYCLING.

This post is also available in: nlNederlands

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*