Een nieuwe installatie om tegen 2026 energie en grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater van 4 miljoen Vlamingen

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin zal tegen 2026 een slibverwerkingsinstallatie bouwen op de site van ArcelorMittal in de haven van Gent. Beide bedrijven zullen hun CO2-voetafdruk verder verkleinen dankzij de opgewekte groene energie. Aquafin wil ook op grote schaal fosfor terugwinnen, dat onder meer in kunstmeststoffen wordt gebruikt. Het contract voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de centrale zal tot 2026 worden toegekend aan het consortium BESIX/Indaver.

Het doel van de installatie is de biomassa te verwerken die overblijft na de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Deze biomassa wordt geproduceerd door de groei van de micro-organismen die het reinigingswerk doen en bevat een grote hoeveelheid energie en grondstoffen. Aquafin produceert op deze basis al volledig groene energie in de vorm van biogas en, op een site in Antwerpen, biomethaan, dat wordt ingevoerd in het aardgasnet. De nieuwe installatie, die in 2026 operationeel moet worden, zal de geleverde biomassa verder kunnen benutten. Aangezien het een installatie voor één enkel proces is, zal het slib niet worden verdund met andere materialen, waardoor het gebruik van energie en grondstoffen wordt gemaximaliseerd.

Voorbeeld in Europa

Aquafin heeft via een Europese aanbesteding met concurrentiegerichte dialoog een partner gezocht voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de installatie. Het DBFMO-contract werd onlangs toegekend aan het consortium BESIX-Indaver, dat hiervoor een special purpose vehicle (SPV) opricht.

Pierre Sironval, Deputy CEO van BESIX Group: “We zijn bijzonder trots dat BESIX werd geselecteerd om deze unieke, state-of-the-art slibverwerkingsinstallatie op basis van monoverbranding te ontwerpen, te bouwen, te financieren, te exploiteren en op lange termijn te onderhouden. De fabriek is een model in termen van circulaire economie en netto milieueffect. BESIX heeft wereldwijd een portefeuille uitgebouwd van talrijke industriële projecten van vergelijkbare of grotere omvang die voordeel halen uit de uiteenlopende expertise van de groep: Projectfinanciering, ontwerp, engineering, milieu, bouw, exploitatie en onderhoud. Wij kijken uit naar de ontwikkeling van dit project met onze partner Indaver, een toonaangevende leverancier van afvalverwerkingsinstallaties. We zullen onze krachten bundelen om een revolutionaire faciliteit te leveren aan onze klant Aquafin, en ik dank hen oprecht voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld met dit innovatieve project”.

Circulair

“Indaver is al lang een pionier in de overgang naar een circulaire economie”, zegt Paul De Bruycker, CEO van Indaver. “De circulaire economie heeft alleen een kans als alle actoren in de keten hun rol en verantwoordelijkheid nemen. Door materiaalkringlopen op een hoog niveau te sluiten, kunnen we grondstoffen meerdere malen hergebruiken en bijdragen aan de circulaire economie. Afval is niet langer een ongewenst eindproduct, maar een stroom waaruit waarde kan worden gecreëerd. Daarnaast zullen we in goede samenwerking met onze partner BESIX en alle stakeholders het zuiveringsslib van Aquafin maximaal valoriseren, waarbij fosfor op termijn wordt teruggewonnen.”

Gebouwd op de site van ArcelorMittal

De locatie van de nieuwe fabriek staat al enige tijd vast. ArcelorMittal verleent Aquafin een recht van opstal op het terrein en zal 100 procent van de stoom afnemen die door de slibzuiveringsinstallatie wordt opgewekt. Voor het staalbedrijf betekent dit een extra toevoer naar het interne stoomnet, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen verder wordt teruggedrongen. De combinatie van directe aankoop van alle stoomopwekking en het streven naar terugwinning van grondstoffen maakt van deze fabriek een model in Europa.

“Ecologische argumenten waren voor ons doorslaggevend bij de keuze van de ideale locatie”, legt Jan Goossens, gedelegeerd bestuurder van Aquafin, uit. “We hebben ons gebaseerd op een model waarmee we voor elke mogelijke locatie konden zien wat de CO2-impact van alle slibtransporten in Vlaanderen zou zijn. Het is belangrijk dat slibtransporteurs zo weinig mogelijk kilometers door Vlaanderen afleggen om hun goederen op hun bestemming te krijgen. Het was van belang de mogelijkheden te onderzoeken om de opgewekte energie op en nabij potentiële locaties te gebruiken om deze voor Vlaanderen te optimaliseren. De lopende initiatieven rond carbon capture die op stapel staan in de Gentse haven, hebben het dossier van ArcelorMittal nog versterkt.” 

“ArcelorMittal België is gepassioneerd door energie-efficiëntie en de circulaire economie,” zei Manfred Van Vlierberghe, CEO van ArcelorMittal België. “We blijven voortdurend investeren en nieuwe projecten lanceren om onze voortrekkersrol in de energie- en klimaattransitie waar te maken. Door de hogedrukstoom uit de slibbehandeling van Aquafin te gebruiken in ons staalproductieproces, zal ons energieverbruik nog milieuvriendelijker worden. Dit versterkt de concrete uitvoering van onze duurzaamheidsstrategie naar een steeds energie-efficiënter bedrijf en zelfs naar klimaatneutraliteit tegen 2050”.

Duurzame terugwinning van fosfor

In een vervolgproject wil Aquafin op grote schaal fosfor gaan terugwinnen met ongeveer 2.000 ton zuiver fosfor per jaar. Door te kiezen voor één enkele behandeling kan fosfor efficiënter uit biomassa worden teruggewonnen. Fosfor is een vitaal element, want het is een belangrijk bestanddeel van onder meer ons DNA, onze celwanden en onze botten. Wij nemen het op via voedsel en het is dan ook een basisbestanddeel van minerale meststoffen voor land- en tuinbouw. Fosfaatmineralen zijn echter een beperkte hulpbron en de beschikbaarheid ervan in Europa is beperkt. Fosfor komt via het influent in het huishoudelijke afvalwater terecht, waaruit Aquafin het duurzaam zal recupereren met de nieuwe slibverwerker.
De unieke slibbehandelingsinstallatie zal zorgen voor de eindbehandeling van 2/3 van het Vlaamse zuiveringsslib van huishoudelijk afvalwater. Aquafin leidt dit belangrijke DBFMO-project en heeft de touwtjes stevig in handen om de realisatie van verregaande ecologische doelstellingen te verzekeren.

Het project past perfect in de doelstelling van Aquafin om tegen 2030 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken en na verloop van tijd over te schakelen op een koolstofneutrale werking.

Over Aquafin

Aquafin staat in voor de financiering, ontwikkeling en exploitatie van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. Het bedrijf behandelt afvalwater om beken en rivieren weer schoon te maken en water en habitat met elkaar in overeenstemming te brengen. Aquafin wil zijn doelstellingen op een maatschappelijk verantwoorde manier realiseren. Dit houdt onder meer in dat de ecologische voetafdruk wordt verkleind en dat energie en grondstoffen uit afvalwater worden teruggewonnen.

Over BESIX-Indaver


BESIX-Indaver is een consortium van twee gerespecteerde en waardegerichte internationale en industriële partners op de Belgische markt: Indaver en BESIX. Elk van hen heeft met succes talrijke grootschalige industriële projecten in zijn domein uitgevoerd, zowel in België als in het buitenland. Zij creëren toegevoegde waarde voor de klant en de samenleving door aandacht te hebben voor mens, veiligheid en milieu. Voor het welslagen van dit monomeer-slibproject hebben zij vrijwillig hun kennis en ervaring, die elkaar grotendeels aanvullen, gebundeld. BESIX is een toonaangevende Belgische groep met hoofdkantoor in Brussel en actief in 25 landen op 5 continenten. De onderneming is actief in de bouw, vastgoedontwikkeling en concessies. De groep is actief sinds 1909 en rekent de Burj Khalifa in Dubai tot zijn belangrijkste verwezenlijkingen. Dankzij de eigen engineeringafdeling van de Groep is BESIX in staat om complexe en unieke projecten te realiseren, vooral op het vlak van techniek en milieuaspecten.
Naast ontwerp en bouw biedt de groep zijn klanten ook geavanceerde en op maat gemaakte oplossingen voor de financiering, het beheer en het onderhoud van hun projecten. In de Benelux en het Midden-Oosten omvat het gamma publiek-private samenwerkingsverbanden en concessies van BESIX milieuvoorzieningen voor water- en afvalverwerking, gebouwen en infrastructuur zoals autosnelwegen, tunnels en sluizencomplexen. www.besix.com.

Indaver is een Europees afvalbedrijf met installaties en activiteiten in België, Nederland, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industrie, afvalinzamelaars en openbare besturen. Uit deze verwerkte afvalstromen haalt Indaver waardevolle grondstoffen en energie. Op die manier creëert Indaver waarde uit afval en helpt ze de materiaalkringloop te sluiten op een veilige, koolstofarme en energie-efficiënte manier. Dit maakt Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. In 2020 realiseerde Indaver een omzet van 600,8 miljoen euro met ongeveer 1 900 medewerkers over heel Europa. www.indaver.com

Over Arcelor Mittal


ArcelorMittal België, met vestigingen in Gent, Luik, Genk en Geel, stelt meer dan 5.000 mensen tewerk. Het totale aantal directe en indirecte banen wordt geraamd op 30.000. Het bedrijf produceert staal van hoge kwaliteit voor een breed scala van toepassingen in de automobielsector en in andere industrieën zoals groene energie, bouw, huishoudelijke apparaten, verpakking, enz.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*