Duurzame en innovatieve landbouw als belangrijkste schakel in de voedingssector

Het Vlaams regeerakkoord noemt landbouw en voedingssector een maal: “Bescherming van de open ruimte gaat hand in hand met een duurzame en innovatieve land- en tuinbouw als belangrijke schakel in de voedingssector en de Vlaamse industrie”, staat er te lezen.

Het 300 pagina’s tellende regeerakkoord is nog niet integraal vrijgegeven, maar toch zijn er al een aantal speerpunten bekend, nu er maandag morgen 31 oktober 201 in alle vroegte witte rook was voor de regering Jambon I. Enkele zaken die aan bod komen en de voedingssector en landbouw aangaan is de het punt waarbij niet langer over een betonstop, maar over een bouwshift wordt gesproken. De nieuwe regering wil naar een beter evenwicht streven tussen kwaliteitsvol wonen, ondernemen en het beschermen van de open ruimte.

Werkbaar beleidsplan

Vandaag staat de open ruimte onder druk. In dat kader komt er een Staten-Generaal om een werkbaar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op te stellen. Lokale besturen, projectontwikkelaars en milieuverenigingen moeten daar actief bij betrokken worden. Het eigendomsrecht moet binnen die bouwshift gewaarborgd blijven: wie nadeel ondervindt van een herbestemming, moet daarbij financieel volledig gecompenseerd worden. “De overheid moet betrouwbaar zijn”, luidt het.

Meer bos en meer natuur

Tegen 2030 mikt de nieuwe regering op 10.000 hectare bijkomend bos en 20.000 hectare bijkomend natuurgebied onder effectief natuurbeheer. “Vlaanderen zal dus groener worden”, aldus de regering. Die bescherming van de open ruimte gaat volgens haar hand in hand met een duurzame en innovatieve land- en tuinbouw die wordt gezien als een belangrijke schakel in de voedingssector én de Vlaamse industrie. Lokale besturen met veel open ruimte zullen van de nieuwe regering extra middelen krijgen om die ruimte te vrijwaren. Over dierenwelzijn klinkt het dat Vlaanderen verder het voortouw wil nemen.

Vermindering van 80% van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050

Op vlak van klimaat benadrukt Jambon I dat wereldwijde actie nodig is. “Vlaanderen kan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving niet alleen maken. Technnologische innovatie moet ervoor zorgen dat die omslag gebeurt zonder onze economische groei, de concurrentiepositie van onze ondernemingen en onze maatschappelijke welvaart te fnuiken.” Concreet streeft de regering tegen 2050 naar een vermindering van minstens 80 procent van de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen. Volgens de oppositie zet de nieuwe regering hiermee een stap terug, aangezien de regering Bourgeois I dit percentage op 100 procent had gelegd.

Technologie, energie-efficiëntie, wind en zon

Jambon wil die doelstelling van 80 procent tegen 2050 halen door vooral te focussen op ondernemerschap, creativiteit, kennis en expertise. “Vlaanderen heeft daarvan voldoende in huis om die klus te klaren”, klinkt het. De regering wil ook voluit de kaart trekken van de energie-efficiëntie en de productie van wind- en zonne-energie verdubbelen tegen 2030.

Landbouw vreest de creatie van meer bos en natuur

Twijfels zijn er bij de organisatie wel over het voornemen om 10.000 hectare bijkomend bos en 20.000 hectare bijkomende natuur te creëren. “Ook de ambitie om bovenop de Europese natuurdoelen extra zogenaamde Vlaamse natuur te scheppen, is verontrustend. Waar in Vlaanderen dit moet gebeuren, is niet duidelijk. We hopen dan ook dat uit de concrete teksten zal blijken dat de nieuwe Vlaamse regering de ruimtebalans, waar ook de oppervlakte bestemd voor landbouw in verankerd is, niet loslaat”, klinkt het tot slot nog in een eerste reactie.  

Dinsdagavond spreken de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open Vld zich uit over het regeerakkoord. Pas nadien wordt het 300 pagina tellende document vrijgegeven. Eveneens dinsdag zitten de partijvoorzitters samen om de verdeling van de bevoegdheden te bespreken en pas dan worden de ministerposten toegewezen.

Bron: VILT

Beeld: N-VA

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*