Duurzame tarwe van bij ons

Met het oog op een meer duurzame toeleveringsketen van tarwe in Europa heeft Mondelēz International het Harmony-programma tot stand gebracht in samenwerking met landbouwers, coöperaties, bloemmolens, ngo’s en experts. Harmony-landbouwers verbinden zich ertoe om duurzame landbouwpraktijken te volgen bij het verbouwen en verwerken van tarwe, in ruil voor een premie voor hun gewassen. Ze zetten specifiek in op waterbesparende maatregelen, dragen zorg voor de bodem, beschermen de biodiversiteit en beperken de koolstofuitstoot.

In ons land werkt Mondelēz International voor het Harmony-programma nauw samen met Walagri, een van de sterke merken van Arvesta, dat de teeltcyclus van de boeren begeleidt. Tegen 2022 wil Mondelēz International 100 procent van haar koekjesmerken in de Europese Unie met Harmony-tarwe produceren.

Harmony in België, een unieke samenwerking tussen Mondelēz International en Arvesta

Sinds 2015 werken in België 52 boeren en twee bloemmolens via de agrarische expert Walagri en de coöperatie CZAV samen aan het Harmony-programma. Walagri adviseert en begeleidt de landbouwers doorheen de volledige teeltcyclus, gaande van het zaaien tot de ontvangst en opslag van het graan in eigen depots. Op deze manier garandeert Walagri de kwaliteit van de tarwe overeenkomstig het Harmony-charter.

Biodiversiteit en goede milieupraktijken voorop dankzij het duurzaamheidsprogramma Harmony van Mondelēz International

“Walagri vormt een essentiële schakel tussen Mondelēz International en de landbouwer. De Harmony-tarwe wordt in optimale omstandigheden geleverd, gecontroleerd en apart gestockeerd in onze graandepots.” aldus Niek Depoorter, Business Unit Director Agri Horti bij Arvesta.

Deze samenwerking leidt tot een totale Belgische duurzame tarweproductie van 6.000 ton. die gebruikt wordt in Herentals, één van de grootste koekjesfabrieken in Europa met een jaarlijkse productie van 70.000 ton koekjes, voor de productie van onder meer Prince, Tuc en Pims.

Verder is ook Natuurpunt een strategische partner van Mondelēz International voor Harmony in België. De experts van Natuurpunt deelden hun kennis op het vlak van biodiversiteit bij de intiële uitwerking van het charter voor belgië en ze verlenen regelmatig advies bij de evolutie van het programma. Verder organiseren Mondelēz International en Natuurpunt ook bewustwordingcampagnes om consumenten aan te moedigen om te kiezen voor biodiversiteit.

In West-Europa ligt het aandeel van Harmony-tarwe in de koekjesproductie van het bedrijf momenteel op 75 procent. De Prince-lijn in de fabriek te Herentals wordt vandaag reeds volledig met Harmony-tarwe bediend. Door de uitbreiding van het programma naar 100% Harmony-tarwe, zou de jaarlijkse tarweproductie die voldoet aan de duurzaamheidsvoorwaarden van het Harmony-charter toenemen tot ruim 280.000 ton in 2022. Dat zou voldoende duurzame tarwe zijn om de productie te voorzien van het volledige Europese koekjesportfolio van het bedrijf, met merken als LU, belVita en Milka biscuits.

Innovatieve meetmethode registreert impact Harmony-programma

Sinds 2016 heeft Mondelēz International, in samenwerking met SMAG, een softwareleverancier voor de landbouw- en agro-industriële sector, en haar partner Agrosolutions, een unieke en innovatieve methodologie ontwikkeld om een volledige analyse van de milieu- en economische effecten van Harmony-praktijken uit te voeren, waardoor een vergelijking met benchmarks mogelijk is. Tegen het einde van dit jaar zal Mondelēz International over drie jaar gegevens van deze aanpak beschikken. Uit de eerste analyse van de gegevens blijkt dat de toepassing van Harmony-praktijken door de landbouwers positieve gevolgen heeft vanuit agronomisch, economisch en ecologisch oogpunt.

“Harmony is zoveel meer dan een reeks overeengekomen duurzame praktijken voor de tarweteelt”, zegt Jan-Willem Balk, Managing Director Benelux bij Mondelēz International. “Het is een initiatief dat alle betrokkenen in onze toeleveringsketen in contact brengt met andere mensen die een grotere positieve impact willen hebben op het milieu en de biodiversiteit. Door ngo’s en landbouwers te laten samenwerken, kunnen we landbouwmethodes toepassen die zowel doeltreffend als pragmatisch zijn. Zo kunnen we optreden als katalysator voor positieve verandering.”

Een decennium van duurzame vooruitgang

Harmony werd een tiental jaar geleden ontwikkeld met de hulp van ngo’s, agronomen, milieuspecialisten en onderzoeksinstellingen. De Harmony-praktijken worden elk jaar doorgelicht om ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd en verder verfijnd.

Aan de hand van een charter van duurzame praktijken tracht het programma:

 • het gebruik van pesticiden en meststoffen tot een minimum te beperken door de keuze van bestendige tarwevariëteiten aan te moedigen, door te kiezen voor gewasrotatie en door zorg te dragen voor de bodem;
 • onnodige behandelingen te vermijden;
 • koolstofuitstoot te beperken, met name door het gebruik van meststoffen te verminderen;
 • de kwaliteit van het water te behouden;
 • de plaatselijke biodiversiteit in stand te houden: 3 procent van de Harmony-tarwevelden is bestemd voor bloemen of hagen die bestuivers het hele jaar door voorzien van stuifmeel en nectar.

Voor deze inspanningen ontvangen de landbouwers een compensatiepremie. De meeste landbouwers stappen echter in het programma om intrinsieke redenen.

“Ons doel als bedrijf is om mensen in staat te stellen om op de juiste manier te genieten van onze snacks, wat ook inhoudt dat we producten leveren die op een duurzame manier geteeld, geproduceerd en geleverd worden,” zegt Flora Schmitlin, Harmony & Sustainability manager. “Als ’s werelds grootste koekjesproducent zijn we op een missie om ervoor te zorgen dat tarwe op een duurzame manier wordt geteeld. Deze innovatieve aanpak weerspiegelt onze inzet om een bloeiende toeleveringsketen voor onze ingrediënten op te bouwen en samen te werken met Europese boeren om duurzamere tarwe te telen”.

Kerncijfers van Harmony

 • 1.700 landbouwers, 13 molenaars en 26 coöperaties in zes landen: België, Frankrijk, Spanje, Polen, Tsjechië en Italië
 • 39.000 hectare Harmony-tarwe wordt elk jaar gezaaid
 • 177.000 ton Harmony-tarwe wordt elk jaar geoogst
 • 1.026 hectare bloemen worden geplant rond de Harmony-velden om de lokale biodiversiteit te bevorderen
 • 20% minder gewasbeschermingsmiddelen werden gebruikt tussen 2009 en 2016 op de Harmony-velden, volgens de behandelingsfrequentie-index van Frankrijk
 • Bijna 17 miljoen bijen werden geöbserveerd op de Harmony-velden in 2017, alsook ruim 30 soorten vlinders
 • 75% van de koekjes die worden verkocht in West-Europa bevatten Harmony-tarwe, of 60% in de EU als geheel.
 • 90 % van de Prince-koeken in Herentals worden geproduceerd met Harmony-tarwe.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*