Droogtes en overstromingen verergeren door klimaatopwarming, bevestigt studie

Uit een op nieuwe gegevens gebaseerde studie blijkt dat extreme weersomstandigheden zoals overstromingen en droogte nauw samenhangen met de gemiddelde temperatuur op aarde. De intensiteit van weersextremen die gelinkt zijn aan de cyclus van water, zoals droogtes of overstromingen, heeft een sterke correlatie met de gemiddelde temperaturen in de wereld. De opwarming van het klimaat zal dus zeker leiden tot ergere gevolgen. Dat stelt een studie die maandag 13 maart 2023 werd gepubliceerd en steunt op onuitgegeven data.

  Amerikaanse onderzoekers gebruikten satellietgegevens om extreme hydroklimatologische verschijnselen te bestuderen en ontdekten dat de wereldwijde intensiteit van extreme gebeurtenissen sterk gecorreleerd is met de wereldwijde gemiddelde temperatuur, meer dan met enige andere klimaatfactor. Voor hun studie maakten de wetenschappers uit de USA gebruik van data die via satellieten werden vergaard en waarmee ze extreme hydroklimatische evenementen bestuderen. Voordien hielden studies enkel rekening met de gemeten hoeveelheid neerslag.

  In de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Water, gebruikten de onderzoekers gegevens voor de jaren 2002-2021 om de impact van de opwarming van de aarde op deze extreme gebeurtenissen beter te kunnen berekenen. “De totale intensiteit van extreme gebeurtenissen is sterk gecorreleerd met de gemiddelde temperatuur op aarde, meer dan met enige andere klimaatfactor (zoals bijvoorbeeld het fenomeen El Niño/La Niña)”, concludeerden de auteurs. De intensiteit ervan verwijst naar de omvang, duurtijd en ernst van de gebeurtenissen.

  Frequenter en erger

  Sinds 2015 vinden gemiddeld vier extreme weersgebeurtenissen per jaar plaats, de 13 jaren voordien waren dat er slechts drie per jaar. “Dat betekent, voor een wereld die blijft opwarmen, dat we ons aan frequentere en meer ernstige periodes van droogte en felle neerslag kunnen verwachten”, zegt Matthew Rodell, co-auteur van het artikel, aan AFP.

  De wereld is sinds het pre-industriële tijdperk al met bijna 1,2°C opgewarmd als gevolg van menselijk handelen en het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool. Zonder versterking van het huidige beleid stevent de wereld volgens klimaatexperts van de VN (IPCC) af op een opwarming van +3,2°C tegen 2100.

  Raadpleeg de studie op de website van Nature Water.

  Bron: VILT

  Geef als eerste een reactie

  Geef een reactie

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


  *