De zuivelsector verduurzaamt langzaam, maar consistent

Volgens het laatste duurzaamheidsrapport van MilkBE, de organisatie van de zuivelindustrie, blijft de zuivelsector belangrijke stappen zetten op weg naar duurzaamheid. Uit de laatste resultaten voor 2020 blijkt dat de schakels al ver gevorderd zijn: 96% van alle Belgische melkveehouders neemt vrijwillig deel aan de duurzaamheidsmonitor en een melkveebedrijf neemt gemiddeld 20 duurzaamheidsinitiatieven die verder gaan dan de wettelijke vereisten. In 2014 waren dat er nog maar 9. Dat is een verdubbeling in 6 jaar.

Sinds 2014 monitort de zuivelsector de duurzaamheid in alle drie de schakels van de keten: op de boerderij, tijdens het vervoer en tijdens de verwerking. Deelname aan de duurzaamheidsmonitor is vrijwillig, maar meer dan 96% van de Belgische melkveehouders doet mee. Wat laat dit zien? Gemiddeld volgt een melkveehouder 20 van de 42 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven. In 2014 waren dat er slechts 9 van de 35. De melkveehouders hebben de afgelopen jaren grote inspanningen geleverd op verschillende gebieden zoals dierenwelzijn, energie, milieu en water.

Enkele voorbeelden:

  • 39 % van de melkveehouders wekt zelf duurzame energie op (minstens 4.000 KWH/jaar) met zonnepanelen, een pocketvergister of een windturbine.
  • 60 % van de melkveehouders heeft een koeborstel in de stal.
  • 52 % gebruikt alternatieve waterbronnen
  • 61 % gebruikt bijproducten uit de voedingsindustrie (zoals bierpulp of bietenpulp).

Koolstofvoetafdruk van rauwe melk daalde met 30%

Deze inspanningen komen ook tot uiting in de vijfjaarlijkse studie over de koolstofvoetafdruk van rauwe melk, die de afgelopen 20 jaar met 30% is gedaald tot ongeveer 0,93 kg CO2-equivalent/kg rauwe melk. Naast de inventarisatie en monitoring van de duurzaamheid is de duurzaamheidsmonitor ook een belangrijk instrument voor bewustmaking en voor het vergelijken van individuele melkproducenten en -verwerkers met het nationale gemiddelde.

Melkverwerkers richten zich op hergebruik van water

De duurzaamheidsmonitor houdt niet alleen toezicht op de landbouwbedrijven, maar ook op diverse parameters op het niveau van het vervoer naar de zuivelfabriek, zoals het brandstofverbruik (dat sinds 2011 met 10% is gedaald) en de emissies van de melkophaalwagens. Zo voldoet 84 % van de inzamelvoertuigen aan Euronorm 6, de strengste emissienorm.

Bij de verwerking zelf wordt de CO2-uitstoot onder controle gehouden (-30% tussen 2011 en 2020) en is het energie- (-24%) en waterverbruik (-34%) per liter verwerkte melk de afgelopen 10 jaar aanzienlijk gedaald. De laatste jaren hebben melkverwerkende bedrijven aanzienlijke inspanningen geleverd om water te hergebruiken: Ongeveer 35 % van het gebruikte water is afkomstig van alternatieve bronnen, zoals behandeld afvalwater, condensaat dat wordt opgevangen na het besproeien van de melk, of regenwater.

Werken aan meer duurzaamheid

MilkBE blijft werken aan duurzaamheid in de zuivelsector en streeft ernaar bij te dragen aan de Europese Green Deal. MilkBE werkt ook aan een volledige update en digitalisering van de duurzaamheidsmonitor, met meer aandacht voor klimaat (inclusief maatregelen om methaan te verminderen) en dierenwelzijn.

Daarnaast laat het groeiende investeringsbudget (137 miljoen euro in 2020) in de zuivelsector zien dat er ook in deze context sprake is van innovatie en meer duurzaamheid.

Het volledige duurzaamheidsverslag is beschikbaar hier via deze link

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*