De verpakking is duurzamer, maar je ziet het niet!

Zet de marketing de levensmiddelenbedrijven er toe aan om veel niet-recycleerbare verpakkingen op de markt te brengen? Zijn preventie en design4recycling zo weinig aanwezig in Belgische bedrijven? Zijn grote hoeveelheden verpakkingen in blauwe zakken bestemd voor verbranding? Je zou het kunnen geloven, maar de realiteit is genuanceerder, zegt Ann Nachtergaele, directeur Milieuzaken & Energie van Fevia.

De naakte essentie

Tussen 2007 en 2017 is de hoeveelheid verpakkingsafval in België met 7% toegenomen. De stijging betreft alle verpakkingsmaterialen: karton, kunststof en ook glas (Eurostat-gegevens). In dezelfde periode is de productie in de levensmiddelenindustrie met 25% gestegen (Eurostat). Conclusie: Om dezelfde hoeveelheid producten te verpakken, is in 2017 minder verpakking nodig dan in 2007. Dit is te danken aan de preventie die in alle levensmiddelenbedrijven wordt uitgevoerd: lichtere kartons, lichtere flessen, veel dunnere folies, meer herbruikbare industriële verpakkingen, overbodige elementen verwijderd, enz.

Onzichtbare maatregelen

Alle maatregelen van onze bedrijven maken het mogelijk om de hoeveelheid verpakkingen aanzienlijk te verminderen. Voor de consument zijn deze maatregelen niet erg zichtbaar, maar ze zijn wel reëel. Zijn ze voldoende? Nee, het doel moet zijn om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen, maar zonder het perverse effect van meer afval en voedselverlies. Vergeet niet dat de verpakking in de eerste plaats wordt gebruikt om voedsel te beschermen en te bewaren. Het is daarom belangrijk om te voorkomen dat door het beperken van de verpakking voedsel sneller laat bederven, met het risico dat het weggegooid moet worden.

Eco-gemoduleerde groene punten

Het is evenwel niet voldoende om minder verpakkingen op de markt te brengen, die nieuwe verpakkingen moeten ook recycleerbaar zijn. Via het systeem van groene punten ontmoedigt Fost Plus al jaren verpakkingen die de recycling verstoren. Wanneer alleen flessen en flacons in de blauwe zak moeten/kunnen worden geplaatst, moeten niet-recycleerbare flessen (bijvoorbeeld vanwege hun specifieke kleur) dus een hogere Green Point betalen. Met onmiddellijke ingang: slechts 2 tot 3% van de flessen die in de blauwe zak terechtkomen, voldoen niet aan de recyclingspecificaties. Met de introductie van de uitgebreide blauwe zak is dit principe versterkt: alle verpakkingen die niet goed gesorteerd en/of gerecycled kunnen worden, worden verder bestraft via de Green Dot/groenen punten.

Recyclage is het best!

Met de uitbreiding van de blauwe zak worden bijna alle verpakkingen gerecycleerd: de polystyreenyoghurtpot wordt gerecycleerd tot nieuw polystyreen, de PET-bak tot nieuw PET…. Zelfs verpakkingen van verschillende soorten plastic zullen een recyclagekanaal vinden. Het doel van Fost Plus is niet alleen om een recyclingoplossing te vinden voor alle verpakkingen, maar ook om te focussen op hoogwaardige recycling met een hoge toegevoegde waarde. Hoe gemakkelijker de verpakking recyclebaar is, hoe lager de Green Dot zal zijn. Hoe duurder het recyclingproces, hoe hoger de Green Dot voor dit soort verpakkingen zal zijn. Het doel is om te komen tot een zo eenvoudig mogelijke verpakking, bijvoorbeeld van één type kunststof. De uitdaging? Alle nuttige functies van de verpakking behouden om het product zo efficiënt mogelijk te bewaren en de hoeveelheid verpakking niet te vergroten.

Onderzoek, innovatie en tijd

Het is niet mogelijk om een verpakking door een andere te vervangen in twee tellen. Eenvoudige oplossingen kunnen rampzalig zijn. Zo kan de vervanging van een plastic bak door een kartonnen bak met een plastic coating (coating) voor natte producten ernstige problemen veroorzaken in de kartonrecyclingketen. Minder plastic misschien, maar veel meer niet-recycleerbare verpakkingen. Onderzoek en ontwikkeling is daarom absoluut noodzakelijk. Veel bedrijven werken aaan hun verpakkingssysteem zonder dat het groe publiek zich daarvan bewust is. Om het werk te stroomlijnen, zal het Flanders’ FOOD met Pack4Food en andere competentiecentra eind dit jaar een roadmap presenteren voor de verpakkingen van de toekomst, met de nadruk op cirkelvormige verpakkingen.

Valipac

Een ander voorbeeld: Valipac zal een project lanceren voor de ontwikkeling van inkten die gebruikt worden op kunststoffolies die minder negatieve gevolgen hebben voor de recyclage. Maar het is niet voldoende om oplossingen te vinden, ze moeten ook op de markt worden gebracht. De aanpassing van verpakkingsmachines vergt echter enorme investeringen. Het zal dus tijd kosten om deze nieuwe pakketten op de markt te zien.

Niet wachten, blijf sorteren!

Het verbieden van bepaalde verpakkingen kan in sommige gevallen een optie zijn, maar dit moet dan wel op Europees niveau gebeuren. Het heeft geen zin om in België verpakkingen te verbieden die dan wel in het buitenland toegestaan zijn. In ieder geval is één ding zeker: een verpakking kan niet worden gerecycled als ze niet goed gesorteerd is: in de glazen bol, in de papier/kartonnen collectie of in de blauwe zak. Het sorteerproces blijft essentieel om efficiënte recyclingprocessen te ontwikkelen. Met eco-modulatie, onderzoek en innovatie zijn alle elementen aanwezig om ervoor te zorgen dat alle verpakkingen tegen 2025 100% recyclebaar zijn, zoals we ons als sector samen met onze bedrijven en partners hebben geëngageerd.

Bronn: Fevia

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*