De toekomstige Seneffe-suikerfabriek is nog steeds op zoek naar tien miljoen

De tweede inschrijvingsperiode leverde een gedeeltelijk succes op voor de aandelen van de toekomstige suikerfabriek: de campagne bracht bijna 7 miljoen euro op, tien minder dan verwacht.

Het project voor de bouw van een nieuwe suikerfabriek in Seneffe vorderde niet zo goed als verwacht. Zo’n 389 boeren en donateurs hielpen de coöperatie van bietentelers (CoBT) om 6,9 miljoen euro extra op te halen. Samen met de 39 miljoen die aan het begin van het jaar werden opgehaald, komt het totaal op 46 miljoen, terwijl de doelstelling was vastgelegd op 57 miljoen voor dit deel van de totale financiering van een project ter waarde van 114 miljoen euro.

80% van het verwachte bedrag

“We zitten op 80% van het verwachte bedrag”, zegt Benoît Haag, CoBT-coördinator. We zitten zelfs op 90% als we refereren naar de doelstelling die in tonnage is bepaald en die voor de toekomstige fabriek is beloofd”. Ter herinnering: elke boer die een aandeel van 3.000 euro onderschrijft, verbindt zich er tegelijkertijd toe om 100 ton bieten aan de fabriek te leveren. De tot nu toe toegezegde abonnementen vertegenwoordigen een jaarlijkse aanvoer van 1,23 miljoen ton bieten, terwijl de CoBT haar aantrekkelijkheidsdrempel heeft bepaald op 1,4 miljoen ton, wat neerkomt op een jaarlijkse werkritme van 100 dagen. Er zij op gewezen dat het voorzichtige financieel plan van de coöperatie zelfs voorziet in de verwerking van 1,6 miljoen ton per jaar (115 dagen).

De tweede inschrijftermijn heeft het aantal deelnemende bietentelers met 80 eenheden doen toenemen tot 1.253 in het totaal. Het aantal medewerkende ondernemingen is gestegen van 1.293 tot 1.389. De Commissie heeft een aantal maatregelen genomen om de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap te verbeteren.

Mogelijkheden om te onderzoeken

Wat zijn de gevolgen van dit gedeeltelijke succes? Om dit deel van de financiering veilig te stellen is nog tien miljoen euro nodig. De resterende 57 miljoen zal naar verwachting uit twee bronnen komen: de Waalse overheidsholding SRIW heeft 30 miljoen toegezegd, terwijl de CoBT-functionarissen besprekingen zijn begonnen met potentiële institutionele en strategische investeerders om de resterende 27 miljoen van hen op te halen.

een betere verloning voor de bieten

“We blijven binnen het oorspronkelijke kader”, zegt Benoît Haag, “dat bestaat uit het nemen van de definitieve beslissing in juni volgend jaar. In de tussentijd zullen we alle mogelijke oplossingen onderzoeken om ervoor te zorgen dat we voldoende kapitaal hebben. Het doel is onveranderd: we moeten de boeren en bietentelers die nodig zijn om het project voort te zetten altijd bij elkaar brengen om het hoofddoel te bereiken: het verbeteren van de beloning voor de bieten”.

Voorgesteld wordt om het aandeel van de institutionele beleggers te vergroten.

Uiterlijk op 15 mei houdt de CoBT zijn algemene vergadering van de deelnemende bedrijven. Deze laatste zullen een nieuwe Raad van Bestuur benoemen, die verantwoordelijk zal zijn voor de voorbereiding van de voorstellen die eind juni aan de nieuwe vergadering zullen worden voorgelegd. Pas dan zal het besluit worden genomen om de suikerfabriek te bouwen of het project te verlaten.

Bij groen licht zouden de suikerfabriek en de suikerproductie in september 2022 van start moeten gaan.

De coöperatieve wil de suikerfabriek bouwen op een terrein van 25 ha, in Seneffe en langs de E19, niet ver van de uitrit Feluy.

Bron: L’Echo

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*